EKPSS ile Kamuda istihdam edilecek engelli sayısının arttırılması teklif edildi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılması zorunlu olan engelli memur oranının %3’den %5’e çıkarılmasına yönelik Kanun Teklifi hazırlandı.
Ankara Milletvekili Levent GÖK tarafından hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılmasına (Engelli memur çalıştırma oranının artırılması) Dair Kanun Teklifi”nin gerekçesinde özetle şöyle denildi:
Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun “Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü” başlığını taşıyan 53’ncü maddesine göre kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadroların % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
Engelliler “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca sınavla memuriyete alınmaktadırlar.
Devlet Personel Başkanlığının 20.05.2015 tarihli verilerine gör, Mevcut memur sayısı 2.038.551; kullanılabilecek engelli kontenjanı 61.386; çalışan engelli sayısı 37.031; açık engelli kontenjanı 24.355’tir. Bu bilgilerden, engelli memur istihdamı konusunda asıl sıkıntının mevcut kontenjanların doldurulmamasının olduğu anlaşılmaktadır.
Ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon engelli bulunmaktadır. Bu toplam nüfusun yaklaşık %2’dir. Yasal engelli memur çalıştırma oranı mevcut çalışanların %3’dür.
Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre 2013 yılında engelli sınavı için 126.175 engelli başvurmuş ve bunların sadece 5.926’sı yerleştirilmiştir. Bu durumda mevcut engelli kadrolarının (61.386) çalışmak için sınava müracaat eden engelli sayısının (126.175) yarısından az olduğu anlaşılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma oranının %3’den %5’e çıkarılması engellilere tahsis edilecek kadrolarda 40.541 artış sağlayarak kadro sayısını 101.927’e çıkarmaktadır. Bu artış engelli vatandaşlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarında, yeterli olmasa da, daha fazla istihdam imkanı yaratacaktır.
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA (ENGELLİ MEMUR ÇALIŞTIRMA ORANININ ARTIRILMASI) DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53’ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %5 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %5’in hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Memurunyeri.com

- KPSS Cafe, EKPSS Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4266784/ekpss-ile-kamuda-istihdam-edilecek-engelli-sayisinin-arttirilmasi-teklif-edildi