Sağlık Personellerini Sıkıntıya Sokacak Karar...

 

Sağlık Bakanlığı KHK'sında neler iptal edildi?

 

Mahkemenin açıkladığı kararda, 7 maddenin bazı fıkraları hakkında iptal kararı verildi. İptal kararı verilirken idareye yeni düzenleme için ek süre verilmediği için, iptal kararı, Anayasa Mahkemesi...

 

Sağlık Bakanlığı KHK'sında neler iptal edildi?

 

Mahkemenin açıkladığı kararda, 7 maddenin bazı fıkraları hakkında iptal kararı verildi. İptal kararı verilirken idareye yeni düzenleme için ek süre verilmediği için, iptal kararı, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiş olacak.

 

 

KHK'YA DAİR İPTALDE EN ÖNEMLİ DETAY: İKAMET MECBURİYETİ

 

Anayasa Mahkemesi 663 sayılı KHK'nın "İkamet mecburiyeti" başlıklı 55. maddesinin iptal etmiştir. Bu madde şu şekildedir:

 

"MADDE 55- (1) Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir."

 

Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığının hem kamu hem de özel sağlık kurumları için ikamet mecburiyeti getirme yetkisi var idi. Bunun usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecekti. Bakanlık bu yetkisini, 2012/31 sayılı Genelge ile kullanmış ve bazı sınırlamalar getirmişti. Örneğin getirilen düzenlemede "Bu itibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir." hükmü yer almıştı. İşte bu genelgenin dayanağını oluşturan KHK hükmü iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı hemn bugün için bir anlam ifade etmemektedir. AYM kararı Resmi Gazetede yayımlandığı gün, bu genelgenin hükmü olmayacaktır.

 

DENETİM YENİDEN DÜZENLENECEK

 

Sağlık Bakanlığında Uzman ve Denetçi istihdamını düzenleyen 44. maddenin 2, 3 ve 4 nolu fıkraları iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiş olacak.

 

Mahkemenin bu iptal kararından dolayı, en azından sadece bu hususu düzenleme gerekliliğinden de olsa, TBMM'de denetime dair bir kanun tasarısı görüşülecektir. Sağlık Bakanlığındaki 3 başlı denetimin yeniden düzenlenip düzenlemeyeceği hususu, Bakanlığın hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulu imzasından sonra TBMM'ye sevk edilecek tasarı da yer alabilir.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4265126/saglik-personellerini-sikintiya-sokacak-karar