Isparta Yenişarbademli SYDV Personel Alacak

İlana başvurular 13 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.
Başvurular için KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.
Başvuru Şartları ve Gerekli Bilgiler
BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 13.08.2015 İl ISPARTA İlçe YENİŞARBADEMLİ Alınacak Sayı 1 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ Açıklama - MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya Lisans Eğitiminde Bilgisayar Dersi almış olmak - Her hangi bir alandan Lisans Mezunu olmak - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Kadın olmak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 7) Her hangi bir alandan Lisans Mezunu olmak 8) MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak 9) 2014-2015 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 10) İlan tarihinden önce İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

- KPSS Cafe, SYDV bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4264577/isparta-yenisarbademli-sydv-personel-alacak