Bir Bakanlık Daha Taşeron Sınav Tarihlerini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı.

Enerji Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda kadroya alınacak işçiler için yapılacak sınavın tarihi adaylara duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav Tarihleri : 09, 12, 13 Mart 2018

Sınav Yeri : ETKB Merkez Binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığı

Sınav Usulü: Sözlü olarak iki oturumda yapılacak olan sınavın ilk oturumları, her bir gün için  09:30’da; ikinci oturumları 09 Mart 2018 Cuma günü 14:30’da, 12 Mart 2018 Pazartesi ve 13 Mart 2018 Salı günleri ise 14:00’te başlayacaktır.

Bakanlığımız Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava, ekli listelerde gösterilen gün ve oturumlarda, listelerdeki sıra numarasına göre T.C. kimlik numarasını ihtiva eden belge ibraz etmek suretiyle alınacaklardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle, yazılı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilir. Sınav Kuruluna intikal ettirilecek itirazlar, Sınav Kurulunca 5 işgünü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak olup sonuç ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecektir.
İlanen duyurulur.
 
Bakanlığımız Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazandıkları tespit edilen adayların, sınava girecekleri gün ve saate ilişkin bilgiler:"

Liste (09 Mart 2018 Cuma)Liste (12 Mart 2018 Pazartesi)Liste (13 Mart 2018 Salı)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4263858/bir-bakanlik-daha-taseron-sinav-tarihlerini-acikladi