Çalışanlara izin müjdesi

TBMM Genel kurulunun son oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, işçilerin mazeret izni kullanabileceği halleri de artırıyor.

Kabul edilen Kanun, 4857 sayılı İş Kanununun mazeret izinlerine ilişkin hususlarla ilgili hükümlerinde değişiklikler yaparken, işçilerin mazeret izni kullanılabileceği hallerin ek bir madde şeklinde düzenlenmesini öngörüyor.

Yapılan düzenlemeye göre;

*Evlat edinen işçi, 3 gün ücretli mazeret izni kullanabilecek.

*Eşi doğum yapan işçi, 5 gün ücretli mazeret izni kullanabilecek.

*En az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğu bulunan işçi, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni kullanabilecek. (Hastalık raporuna dayalı olarak verilecek bu izin, anne ve babanın her ikisi de çalışıyorsa sadece biri tarafından kullanılacak)

Öte yandan, işçilerin halen; evlendiklerinde ve annesi, babası, eşi, kardeşi veya çocuğu öldüğünde 3 gün süre ile ücretli mazeret izni kullanabiliyor.

İşçilerin kullanabileceği tüm mazeret izni süreleri, ücretli hafta tatili ve ücretli yıllık izin haklarının hesabında çalışılmış günler gibi değerlendirilecek.

Konuya ilişkin getirilen hüküm

4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirildi ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklendi.

“Mazeret izni

EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4263651/calisanlara-izin-mujdesi