Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli olarak atanacak olan sağlık personellerinin atama yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeyen Yönetmeliğin kapsamına, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” de eklendi.

 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığın bağlı kuruluşları yer alıyor.

Yönetmelikte Sağlık Bakanlığının “Bağlı Kuruluşu” olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yer alıyordu. Yapılan değişiklikle “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” de bağlı kuruluşlar arasında düzenlendi.

Yapılan değişikliğe göre, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanması, söz konusu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

(memurunyeri.com)

- KPSS Cafe, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4263192/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi