TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alımı Yapıyor

TÜBİTAK TÜSSİDE'ce 21 Aralık 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasında yayımlanan bir ilan duyurusu kapsamında kuruma personeller alınacaktır.

TÜBİTAK TÜSSİDE'nin yayımladığı duyuruda gerekli tüm şartlar belirtilmiş olup, adaylara aktarılmıştır. TÜBİTAK TÜSSİDE alımlarını Gebze Kocaeli'den yapacak olup, alım yapacağı pozisyonları Uzman ve Uzman yardımcısı olarak sıralamıştır.

TÜBİTAK TÜSSİDE, ilana başvuru yapacak olan adaylarda şu şartları aramaktadır;
*Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
*Askerliğini tamamlamış ya da tecilli olmak
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yahut bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
*Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında törer örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 
*Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en düşük 2,50 olmak

BAŞVURULAR, 21 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup, 12 / 01 / 2017 tarihi saat 17:00’de tamamlanmış olacaktır. Daha fazla bilgi almak için lütfen ilan metninin tamamını inceleyiniz. Bunun için lütfen TIKLAYINIZ

Tüm personel alımları, kamu personel alımları, KPSS şartı olmayan personel alımları ve çok daha fazlası için bizi takipte kalınız. Çok daha kolay erişim için mobil uygulamalarımızı cep telefonlarınıza yükleyiniz.
Kpsscafe.com.tr|ANKARA

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4262584/tubitak-tusside-personel-alimi-yapiyor