KPSS 2015/1 ile TEİAŞ'i tercih edeceklerin alacakları maaş

  TEİAŞ'tan KPSS 2015/1 Merkezi Yerleştirmesiyle Sirketimizi Tercih Edecek Adaylar İçin Bilgi Notu

TEİAS

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME'NİN 3/C MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KPSS 2015/1 DÖNEMİ İÇİN ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA İLAN EDİLEN POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLAR İÇİN BİLGİ NOTU

Şirketimizde sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 3/c bendine göre istihdam edilmektedir.

Sözleşme ücretleri;

UNVAN

EK ÖDEME DAHİL (NET)

Mühendis

3.303,30

Mühendis (vardiyalı)

3.357,18

Şehir Plancısı

3.303,30

Tekniker

2.711,45

Tekniker (vardiyalı)

2.754,83

Teknik Öğretmen

2.813,11

Teknisyen

2.483,33

Memur

2.472,04

Dava Takip Memuru

2.472,23

Sözleşmeli Personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti, kıdem ücreti ve varsa yabancı dil ücretinden oluşmakta olup, bu konuda 399 sayılı KHK'nin 26, 27, 28 ve 30. madde hükümleri uygulanmaktadır.

Şirketimiz personelinin görev ve yer değişikliği işlemleri, Şirketimizin http://www.teias.gov.tr/ adresinden temin edilebilen Personel Yönetmeliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirketimizde lojman imkanı bulunmakta olup; Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimize ait pozisyonları tercih edecek adaylar, yukarıda belirtilen hususlar dışında her türlü konuda bilgi almak üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirler.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4262546/kpss-20151-ile-teiasi-tercih-edeceklerin-alacaklari-maas