Atama Bekleyen Bilişim Öğretmenleri, Mağduriyetlerini Herkese Aktarıyor

Bilişim çağının yaşandığı dünyada, Türkiye'de de bilişime yatkın nesillerin yetişmesi gerektiği, görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir gerçek. Bu şartlar altında ilerleyen teknolojiyi yakalayabilmenin tek yolu olan, bilişime yatkın nesiller yetiştirmek, bunun içinde bilişim derslerini her kademede en az 6 saat zorunlu yapmaktan geçiyor.

 "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Biz 10 Binlerce Bilişim Teknolojisi Öğretmeni olarak size saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Şahsınızın da çok iyi bildiği gibi dünya bilişim çağını yaşamakta. Özellikle bazı Avrupa ülkeleri çeşitli yazılımlar ve donanımsal ürünler üreterek adeta bilişimi bir sermaye fabrikası gibi kullanmaktadır. Ülkemizde de sayenizde bu tür gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu ülkenin tarihinde şimdiye kadar hiç görmediği, büyük beklentilerimiz olan bir projeyi, FATİH Projesini hayata geçirdiniz. Ayrıca sizin ülkemizin gelişmesi açısından yazılımın ve bilgisayar biliminin ne kadar önem arz ettiğini de çok iyi bildiğinizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu güzel gelişmelerin yanında Bilişim Öğretmenleri olarak bazı sıkıntılarımızı size arz etmek isteriz.  
Bilişim Öğretmenlerinin altın çağının yerini son  senedir düşük kontenjanlar nedeniyle atanamama sıkıntıları aldı.  Bundan 2 yıl önce okullarımızda zorunlu olarak okuttuğumuz Bilişim Teknolojisi dersleri seçmeli hale getirilmiş ve maalesef atama bekleyen 10 bine yakın bilişim öğretmenini son derece üzmüş ve zora sokmuştur. Ancak sizlerin çalışmaları ve TTK kararı ile 5 ve 6. sınıflarda bu yıl zorunlu Yazılım dersi okutulmaya başlanmıştır. Bu konuda sizlere çok teşekkür ederiz.
 Sayın Cumhurbaşkanımız bizi mağdur eden sorunlarımızdan bir diğeri de okullarda Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Bilişim Öğretmenleri dışındaki branşlara verilen 100 saatlik Bilişim Teknolojisi Rehber Öğretmenliği kursudur. Bu verilen 100 saatlik kurs ile örneğin bir sınıf öğretmeni BT Rehber öğretmen olarak okullarda görevlendirilebiliyor. Fakat bunun uzun vadede ülkemize yararı değil zararı dokunuyor. Çünkü özellikle bilişim ve yazılım bu konuda yeterli bilgi ve eğitimi olmayan başka ellere emanet edilemeyecek kadar hassas ve bir o kadar da değerlidir.  Bu durumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile bugüne kadar bir çok görüşmeler yapmamıza rağmen hala bu mağduriyeti ortadan kaldırıcı bir düzenleme malesef yapılmamıştır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu kursların kaldırılmasını ve BT Rehberliği görevinin görevlendirme şeklinde değil norm açılarak yalnızca bu işin eğitimini 4 yıl süreyle almış Bilişim Tek. Öğretmenlerine verilmesini istirham ediyoruz. Biz Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile eğitimde sizin öncülüğünüzde kurulan FATİH projesi daha verimli ve işler hale gelecektir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Fikri Işık'ın Bilgisayar Bilimleri Eğitimi konusunda projelerinizi heyecanla takip ediyoruz. Özellikle sizin "Dev Yazılım Projesi" hamleniz ve Sn Bakanımız Fikri Işık'ın "Kodlama Dersleri" ile ilgili açıklamaları biz Bilişim Öğretmenlerini heyecanlandırmıştır. Ayrıca işinden fedakarlık edip bu işin gerçekleşmesi için ismini sayamadığımız daha birçok kişiye ülkelerinin geleceği için çabaladıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kadar gelişme yaşanırken, bu kadar haberler çıkarken Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda bir açıklama yapmaması ve bilişim öğretmenleri olarak bu zamana kadar yaşadıklarımız bizleri tedirgin ediyor. İlkokullardan itibaren bilgisayar-kodlama derslerinin verilmesini ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının acilen ders çizelgelerini düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz. İlkokullardan itbaren verilecek Kodlama dersleri ile çocuklarımız küçük yaşlardan bilgisayar programlamayı öğrenmesiyle; ülkemizin "2023 Bilişimde üreten ülke olma" hedefine daha kolay ulaşabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Bilişim ve Yazılım dünyasındaki bu durumları ve sizin yazılım konusundaki güzel düşüncelerinizi göz önünde bulundurarak sizden yaşadığımız mağduriyeti gidermenizi, Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin yüzünü güldürmenizi ve bu konuda gerekli adımların artık atılmasını canı gönülden temenni ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Saygı ve Sevgilerimizle 
Atama Bekleyen Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4261615/atama-bekleyen-bilisim-ogretmenleri-magduriyetlerini-herkese-aktariyor