Tarım Bakanlığı 50 KPSS ile 6 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016 yılında yapılan KPSS sınavı sonucuna göre, Bakanlığın Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 Mühendis alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Sicil kaydı olmamak. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1'de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1'de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir. Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL'den son beş yıl içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır

ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) adresine aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurular 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Dilekçe Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora tez kitapçığının aslı KPSS sonuç belgesi YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi Sabıka Kaydı Askerlik durumunu bildirir belge Sağlık Raporu 6 vesikalık fotoğraf Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.) Güncel SGK Hizmet Dökümü

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4261309/tarim-bakanligi-50-kpss-ile-6-kamu-personel-alimi-yapiyor