Suriyeli Gençlerin Sınavsız Üniversiteye Alınmasına Vekilden Tepki

 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

29.08.2012 ve 13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantılarında, Suriye'de...

 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

29.08.2012 ve 13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantılarında, Suriye'de son dönemde tırmanışa geçen şiddet olayları ve derinleşmekte olan insani krize paralel olarak ülkemize sığınan Suriye vatandaşları ile Suriye'de eğitim görmekte iken ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilere uygun görülecek bir statüde üniversitelerimizde ders alma imkânı yaratılmasının yararlı olacağına ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazıları incelenmiş ve Suriye'deki durum ve gelişmeler dikkate alınarak, 2012-2013 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere; 

 

a) Söz konusu öğrencilerin Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa) Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde öğrenci olarak ders alabilmelerine, 

b) Öğrencilerin durumlarını belirten belgeleri olmaları halinde bu belgelerin incelenerek, belgelerinin olmaması halinde ise beyanları dikkate alınarak özel öğrenci olarak ders almaların sağlanmasına, 

c) Özel öğrenci olarak alman derslere ilişkin dersin adının, kredisinin ve öğrencinin başarı durumunu belirten bir belgenin düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu haktan faydalanmak için kararda adı geçen yükseköğretim kurumlarına başvurulması gerekmektedir, denilmektedir.

 

Buna Göre;

1-Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrencimiz üniversiteler girebilmek için büyük bir mücadele vermekte, anne babalar çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek için boğazlarından sıkıp yıllarca okullara, dersanelere para ödemeye çalışırken kendi vatandaşımıza tanımadığınız bu hakkı Suriye’li vatandaşlara sağlama gerekçeniz nedir?

2-Ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarından Türkiye’ye girişlerinde kendilerinden eğitim durumlarıyla ilgili belge alınmış veya böyle bir belgeleri olduğu tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu tespitler nasıl ve hangi yöntemle yapılmıştır? Bu öğrencilerin sayısı kaçtır? Üniversitelerin hangi bölümlerine hangi sayıda öğrenci yerleştirilecektir?

3-Genelgede Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yazıları gereğince böyle bir uygulamaya geçildiği ifade edilmesine rağmen; hayatında hiç üniversiteye gitmeyen bir Suriye’li vatandaş vereceği beyanla üniversiteye yerleştirilecek midir? Beyanın doğruluğu veya yanlışlığını nasıl tespit edeceksiniz?

4-Basında ve kamuoyunda, Suriye’li sığınmacıların bir kısmının El Kaide militanları, bir kısmının Türkiye’den Suriye’ye günübirlik girip, çıkan Özgür Suriye Ordusu militanları olduğu yer almaktadır. Üniversitelere alınacak öğrencilerden El Kaide ve Özgür Suriye Ordusu militanları var mıdır? Bu kişilerin Türk öğrencilerle yaşayacağı uyum sorunları ile ilgili olarak bir çalışma yapılmış mıdır? Üniversitelerimizde ve bu öğrencilerin öğrenim göreceği  illerde çıkacak olayların sorumluluğu kime ait olacaktır?

5-Türk öğrencilerin yurt ve burs sorunları çözülmemiş, on binlerce öğrenci yurt olmaması nedeniyle sokakta kalırken Suriye’li öğrencilere yurt ve burs imkanı sağlanacak mıdır? Bu öğrencilere hangi yurtlarda barınma imkanı sağlanacaktır? Burs verilecek midir? Verilecek bursun, Türk öğrencilere uygulandığı gibi geri tahsilatı yapılacak mıdır? 

6- Suriye’den gelen öğrenciler arasında mevcut Esat yönetimini destekleyenler de var mıdır?"

 


Erdal AKSÜNGER

 

İzmir Milletvekili

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4261124/suriyeli-genclerin-sinavsiz-universiteye-alinmasina-vekilden-tepki