Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesine dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli...

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesine dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2010- KPSSP3 puanının yüzde yirmisi {KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun dört (4) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başan sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI; A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli Statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlanndan alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puanından asgari seksen yabana dil puanına sahip bulunmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güveni® hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1- UNIX işletim Sistemi Uzmanı (2 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

c) AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) IBM GPFS ve HACMP yazılımlan kurulumu, konfigurasyonu ve idamesinde tecrübeli olmak,

e) IBM P serisi donanım yönetiminde tecrübeli olmak,

f) IBM Certified System Administrator - AİX administration sertifikasına sahip olmak,

g) Tercihan LINUX işletim sistemlerinde tecrübeli olmak,

h) Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması ve yönetiminde ve depolama ağlan (Storage area network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

i) Tercihan felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak.

2. MICROSOFT Sistem Uzmanı<2 kat)

a) En az 10.000 kullanıcı ve en az 50 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 5 yıl yönetici olarak çalışmış olmak,

b) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMİNISTRATİON, sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c> MCSE DATABASE ADMİNISTRATİON, MCSE DATABASE ADMİNISTRATİON- SECURITY sertifikalanndan en az birine sahip olmak,

d) VISUAL BASIC, PERL ve WMI SCRİPTİNG konuşunda bilgi sahibi olmak,

e) Sanallaştırma sunuculan konusunda bilgi sahibi olmak,

3- W AS (VVebSphere Application Server) Uzmanı (2 kat)

a) J2EE alanında en az 5 yıl proje deneyimi sahibi olmak,

b) J2EE Uygulama Sunuculan yönetiminde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) JYTHON programlama dilini bilmek,

d) IBM Certified System Administrator ¦ WebSphere Application Server, Netvvork Deployment sertifikasına sahip olmak,

e) LINU)VUNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f) SCRIPTING (PERL, SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) WEB sunucu (APACHE, IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

h) Uygulama sunuculan performans analizi ve izleme (monitoring) tecrübe sahibi olmak,

4- IBM DB2 Uzmanı (2 kat)

a) ÎBM DB2 yöneticisi' olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

b) IBM DB2 (731) Administrator sertifikası sahibi olmak

5- IBM CM Uzmanı (2 kat)

a) IBM CM yöneticisi olarak eı az 3 yıl çalışmış olmak,

b) W AS ve J2EE konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) IBM DB2(730) ve IBM CM(443) Administrator sertifikası sahibi olmak

6- Veritabanı Uzmanı 42 kat)

a) Kullanıcı sayısı en az 10.000, saniyede 500 transactiona sahip bir sistemde tecrübe sahibi olmak,

b) En az 3 yıl Oracle 10g/l Ig Database Administration, SQL and PL/SQL programming deneyimine sahip olmak

c) OCA(Oracle) sertifikasına sahip, tercihan OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak.

d) Uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak veritabanı tasarımını yapabilme tecrübesine sahip olmak, (Tercihen Java uygulamaları)

e) RAC tecrübesine sahip olmak

f) En az 3 yıl Urıix/Linux deneyimine sahip olmak(Tercihen AIX)

g) Shell scripting ve Cold ve Hot backup scripting deneyimine sahip olmak

h) RMAN ve Cold ve Hot backup scripting deneyimine sahip olmak,

i) DataGuard deneyimine sahip olmak

j) SOL tuning becerisine sahip olmak.

k) Tercihan IBM GPFS bilgisine sahip.

7- LİNUX işletim Sistemi Uzmanı( 2 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) REDHAT işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konulannda tecrübeli olmak,

c) REDHAT işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) Sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

f) Tercihan yüksek öiçekli disk sistemlerinin yapılandırması ve yönetiminde ve depolama ağlan (Storage area netvvork - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

g) Tercihan felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak.

8- Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı (2 kat)

a) J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

a. XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

b. UML tecrübesine sahip olmak,

c. JUNIT test framevvork kullanım tecrübesine sahip olmak,

d. SPRING ve STRUTS frameworklerinde tecrübe sahibi olmak,

e. Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

c) RDBM veritabanlan ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PIVSGL bilgisine sahip olmak,

d) ORM araçları ( HIBERNATE, JPA) kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak,

e) Uygulama geliştirme ortamlanndan en az birini (ECL)PSE, RAD) kullanmış olmak,

f) Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarından en az birini kullanmış olmak,

g) DHTMLve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak.

9- Network Uzmanı (2 kat)

a) Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi

İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük Ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Network ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) En az 500 uç noktalı geniş alan ağına sahip sistem merkezinde 3 yıl network uzmanı olarak görev yapmış olmak,

c} Cisco 600G/7000 serisi Router/Swicth ve modülleri konusunda tecrübeli

d) CCNP veya CCIP sertifikalarından birine sahip olmak,

e) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

10- Network ve Sistem Güvenliği Uzmanı (2 kat)

a) Firewall, Antivirüs, İDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Network ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) CCNP, CCSP(Cisco) veya CCSE(Check Point) sertifikalanndan en az birine sahip olmak,

c) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlanna ilişkin sertrfikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

11- Bilişim Teknolojileri Uzman (2 kat)

a) İTİL, COBIT standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) İTİL Foundation Certificate in İT Service Management sertifikasına sahip olmak, (tercihan İTİL Yönetici Sertifikası sahibi (İTİL Managers Certificate in İT Service Management /Service Delivery veya İTİL Managers Certificate in İT Service Management / Service Support))

c) En az 10.000 kullanıcılı, eri az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistem merkezinde İTİL Süreçlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi üzerine en az 3 yıl çalışmış olmak,

d) İşletim sistemleri (MS, UNIX/LINUX) konusunda bil® sahibi olmak,

12- W AS (VVebSphere Application Server) İleri Seviyede Uzman (3 kat

a) J2EE alanında er az 5 yıl proje deneyimi sahibi olmak,

b) J2EE Uygulama Sunuculan yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

c) JYTHON programlama dilini bilirsek,

d) LINUWUNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) SCRIPTING (PERL, SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) WE8 sunucu (APACHE, IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunuculan performans analizi ve izlemede (monitoring) tecrübe sahibi olmak,

h) IBM Certified System Administrator - VVebSphere Application Server, Network Deployment sertifikasına sahip olmak,

i) IBM Certified Solution Developer - IBM WebSphere Portal sertifikasına sahip olmak,

j) PL/SQL bilgisine sahip olmak, Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikasına sahip olmak,

13- Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme konusunda ileri seviyede uzman (3 kat)

a) J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

a. XML, XSLT, XSD konulannda tecrübe sahibi olmak,

b. UML tecrübesine sahip olmak,

c. JUNIT test framework kullanım tecrübesine sahip olmak

d. SPRING ve STRUTS framevvorklerinde tecrübe sahibi olmak,

e. Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak

f. Web servis projesi tecrübesine sahip olmak

b) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman ve design patternleri etkin oiarak kullanabiliyor olmak

c) RDBM veritabanlan ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PIVSQL bilgisine sahip olmak,

d) SCJD veya Oracle Certiied Master, Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak.

e) ORM araçlan ( HIBERNATE, JPA) kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak

f) Uygulama geliştirme ortamlarını (ECLIPSE, RAD) kullanmış olmak,

g) Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak

h) DHTML veXHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak

i) SOA mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

14- Network ileri seviyede uzman (3 kat)

a) Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Netvvork ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) En az 500 uç noktalı geniş alan ağına sahip sistem merkezinde 3 yıl netvvork uzmanı oiarak görev yapmış olmak,

c) Cisco 6000/7000 serisi Router/Swicth ve modülleri konusunda tecrübeli olmak,

d) CCNP ve CCIP seıtifikalanna sahip olmak (tercihan CCIE sertifikasına sahip olmak),

e) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

İS- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri, Veri depolama Sistemleri ve SAN Uzmanı ( 3 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, er az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri yönetiminde ve yüksek seviye harici disk ve SAN yönetiminde en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konusunda tecrübel olmak,

c) AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) IBM GPFS ve HACMP yazılımlan kurulumu, konfigurasyonu ve idamesinde tecrübeli olmak,

e) IBM P serisi donanım yönetiminde tecrübeli olmak,

f) IBM Certified System Administrator - AIX administration sertifikasına sahip olmak

g) Yüksek seviye Disk Sistemleri (Tercihen IBM) ve SAN yönetiminde uzman olmak,

h) Storage protokollerinde (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) tecrübeli olmak,

i) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak, j) LINUX işletim sistemlerinde tecrübeli olmak,

k) Advanced Level Unux Professional (LP1C-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE)

sertifikasına sahip olmak, I) Tercihen kurumsal yedekleme yazılımlan, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübeli olmak,

m)Tercihen felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak,

16- Sistem uzmanı (4 kat)

a) UNIX İşletim Sistemi Uzmanı (3 kat) için istenilen şartlara ilaveten,

b) En az 10.000 kullanıcılı, er az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yönetici düzeyinde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam en az 8 yıl çalışmış olmak,

c) Yüksek düzeyde disk/S AN sistemlerinde uzman olmak,

d) MICROSOFT işletim sistemleri ve MS etki alanı konulannda uzman olmak,

e) Yüksek düzeyde Network sistemleri konusunda uzman olmak,

0 Sistem güvenliği, IPS, IDS, FIREVVALL yönetimi konusunda uzman olmak,

g) Yüksek düzeyde sistem odalan kurulumu ve idamesi konusunda tecrübeli ve uzman olmak,

h) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri ve teknolojileri korusunda uzman olmak ve yüksek ölçekli DRC kurulum ve idamesinde yönetici düzeyinde görev almış olmak,

i) Yukandaki b maddesinde belirtilen sistemlerde performans iyileştirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Yukandaki b maddesinde belirtilen sistemlerde log yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

17- Yazılım Uzmanı (4 kat)

a) Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı için (3 kat) istenilen şartlara ilaveten,

b) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi düzeyinde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam en az 8 yıl çalışmış olmak,

c) SCEA (Sun Certified Enterprise Architect) veya Oracle Certified Master, Java EE 5 Enterprise Architect sertifikasına sahip olmak,

d) WEB servis ve entegrasyon konulannda tecrübeli olmak,

e) WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasanmı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) J2EE uygulama sunuculan yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) PL/SOL ve Veritabanı tablo tasanm tecrübesine sahip olmak

h) Uygulama güvenliği (J2EE, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak, ı) UNIX/UNUX işletim sistemleri konusunda uzman olmak

j) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

18- Güvenlik Uzmanı (4 kat)

a) Network ve Sistem Güvenliği Uzmanı (2 kat) için yukarıda aranan şartlara ilaveten,

b) CISSP sertifikasına sahip olmak,

c) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde, sistem güvenlik yönetici düzeyinde en az 8 yıl çalışmış olmak,

d) Microsoft,UNI)VLINUX işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

e) WEB sunucusu, Uygulama Sunucusu güvenliği ve Uygulama güvenliği konulannda tecrübeli olmak,

f) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Artispam, Content management konularında tecrübeli olmak,

g) Tercihan Adli Bilişim ve bilişim suçlarında delil toplama, inceleme ve değerlendirme konusunda uzman olmak,

h) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde güvenlik konusunda görev almış olmak,

Not:

1- Belirli alanlar için akademik çalışma yapmış olmak tercih nedenidir.

2- Tüm alanlar için gerekli belgeler referans mektubu veya sertifikadır.

II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLI-YERI-TARIHİ;

1) Başvuru formu,

2) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

3) Her bir pozisyon için istenilen niteliklere haiz olunduğuna dair belge ve sertifika,

4) Fotoğraflı Özgeçmiş,

5) Yabancı dil belgesi,

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvurulann 3(V05/2011 tarihinden en geç 17/06/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şeklide posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

23/06/2011 tarihinde başvuru sonuçlan www.adalet.gpv.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- SOZLO SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav 30/06/2011 tarihinde, İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz - Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 10.00.da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçlan www.adalet.gov,tT sitesinde ilan edilecektir.

V- SINAV KONULARI;

1. UNIXflJNUX işletim sistemleri,

2. IBM DB2 veritabanlan,

3. IBM VVebsphere Application Server-WAS İşletim Sistemi,

4. IBM CM İçerik Sunucusu,

6. Disk Sistemleri ve SAN,

7. Java ile web tabanlı yazılım geliştirme,

8. Cisco ve network ürünleri,

9. Aynca yukanda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

VI- ÜCRET;

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Temmuz 2011 2.882.-TL) özel şartlarda belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulu nacak tutar olacaktır.

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4260597/adalet-bakanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani