Son Dakika: K.K.K'lığı 2017/1 Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin sayfasından önemli duyuru! 2017 Yılı 1. Dönem Sözleşmeli Er temini başvuru sonuçları açıklandı. K.K.K'lığı resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan resmi duyuru şu şekilde ; 

1.   2017 Yılı Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında Seçim Aşaması Faaliyetleri (Kayıt Kabul Faaliyetleri, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve Mülakat) 03 - 26 MAYIS 2017 tarihleri arasında MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
 
2.   Başvuruda bulunan adaylardan, aday numarası 100004 ile 122791 arasında olan adaylara çağrı yapılmıştır. Sınavlara çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.
 
3.   Adayların getirecekleri belgeler ve seçim aşaması ile ilgili diğer hususlar aşağıda yer alan Başvuru Kılavuzunda açıklanmıştır. Adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara ilave olarak, “Sınav Giriş Belgesi’nin yazıcı çıktısı ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 adet)” sınava gelirken getirecekler, dosyaya koymayacaklardır.
 
4.   Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecektir. Söz konusu belgeler saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların nüfus cüzdanı (kimlik), diploma, terhis belgesi, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.  Aslını getirmeden, sadece belgenin fotokopisini veya belgegeçer suretini getiren adaylar, belgelerini başvuru kılavuzu esaslarına göre tamamlayıncaya kadar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 
5.   Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir (Başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız seçim aşaması faaliyetlerine katılınız). Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir. Askerlik hizmetini yapmamış adaylar seçim aşaması faaliyetlerine gelirken “Askerlik Durum Belgesi” getireceklerdir.
 
6.    Adaylar, sınavlara gelirken; yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, ehliyet, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getireceklerdir.
 
7.    Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.
 
8.   Seçim aşaması faaliyetleri için yola çıkmadan önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
 
9.   Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

Başvuru sonuçları ve diğer detaylar için lütfen TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

- KPSS Cafe, Askeri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4260487/son-dakika-kkkligi-20171-sozlesmeli-er-alimi-basvuru-sonuclari-aciklandi