'Tüm dershanelerimiz aynı zamanda 'Geçiş Okulu' olsun'

 

"Ülkemizde sınavlara hazırlık ihtiyacından doğan dershaneler eğitimde üst düzey motivasyonu yakalamış, öğrencilerde öğrenme istek ve arzusunu ciddi ölçüde artırmış;  bölgeler, okullar, öğretmenler arası farklardan doğan tüm öğrenme noksanlarını çok kısa...

 

"Ülkemizde sınavlara hazırlık ihtiyacından doğan dershaneler eğitimde üst düzey motivasyonu yakalamış, öğrencilerde öğrenme istek ve arzusunu ciddi ölçüde artırmış;  bölgeler, okullar, öğretmenler arası farklardan doğan tüm öğrenme noksanlarını çok kısa sürede tamamlayıp öğrencileri üst öğrenime hazır hale getirmiştir. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eğitimde esnek öğrenme ortamları oluşturarak eğitimde fark ortaya koymuş dar gelirlilerin çocukları için bir çıkış yolu olmuştur.

 

Dar gelirlileri yükten kurtarmak için yapılacak düzenleme, dar gelirlilerin yukarı tırmanmasındaki tek alternatifin ortadan kaldırılmasına dönüşebilir. 

 

Okul dışındaki tüm eğitim ek destek faaliyetlerinin yasaklanmasına eğitimin kaçak faaliyete dönüşmesine yol açabilir. Ülkemizde kayıt dışı olarak çalışan birlerce özel ders bürosu ve etüt merkezleri bulunmaktadır. Bunlar apartmanlarda, daire ve ofis kiralayarak faaliyetini sürdürmekte buralardan gelir seviyesi yüksek olan aileler rahatça hizmet satın alabilmektedir.  Eğitim bir ihtiyaç olduğu sürece de  almaya devam edeceklerdir. 

 

Ölçme sisteminin objektif olması adalet için gereklidir. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye katılması, öğretmenleri ağır bir sorumluluk altına alacak ve tüm camiayı zan altına sokacaktır.

 

Doğu ve güneydoğuda büyük şehirlerin varoşlarında dershanelerle eğitimle ilişkisi kurulan 300 binden fazla gencin terör örgütlerinin kucağına atılması ya da hedefsizliğe itilmesine yol açabilir. Okulları öne çıkaralım derken eğitimde önemli hizmetler veren 3900 kurum ve oldukça başarılı 50 bini aşkın öğretim kadrosundan tüm yararlanma yolları tıkanabilir. Ortaklık yoluyla 15-20 bin kişinin yaptığı yatırımların boşa gitmesi, bunların kira sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerden doğan tüm taahhütleriyle, 5-6 yıllık anlaşmaları ve borçlanmaları ile baş başa bırakılmasına dönüşebilir. Buda devlete ağır bir tazminat yükü doğurur.

 

Bakanlığımızın yaptırdığı araştırmada da görüldüğü gibi dershanelerin ancak 50-60 tanesi özel okula dönüşebilecek durumdadır. Özel okul şartlarında esnekliğe gidilse bile bu rakam 100 civarında kurumla sınırlı kalacaktır. Kaldı ki özel okul şartlarını taşısa bile Ülkemizde denklikten dolayı özel okullar resminin benzeri olma durumundadır ve veli açısından ücret ödemeye değecek kadar ek bir getirisi yoktur. Bu sebeple özel okulların çoğu öğrenci bulmakta zorlanırken dershanecilerin buna yönelmemeleri anlaşılabilir bir durumdur. 

 

Ayrıca okul yatırımları oldukça pahalı yatırımlardır. Üç beş öğretmenin küçük sermayeleri ile kurabildiği dershaneleri işletenlerin bu yatırıma cesaret etmelerini sağlamak çok zordur. Mevcutların gelir-gider dengesi kurulmamışken pahalı arsa fiyatı ve yatırım maliyeti ödeyen bir yatırımcının öğrenciden aldığı düşük ücretle hem yatırımına ait borçları ödeyip hem eğitimde rekabet edebilmesi mümkün görünmemektedir. Sektördekilerin çoğu böyle risk dolu bir maceraya sürüklenmek istememektedir.

 

Bu çelişkilerin tamamını ortadan kaldıracak, hem dershanelerdeki olumlu öğrenme ortamını eğitimin hedeflerine hizmet eder hale getirecek bir çözüm için önerinin; “Dar gelirlileri yükten kurtararak toplumda olumlu izlenim oluşturması, ancak dar gelirlinin elindeki alternatifin ortadan kaldırılmaması, gerekirse öğrenci başına desteği içermesi, dershanelerde çalışan öğretmenleri ve kurumları mağdur etmemesi, herkesçe kabul edilebilir kolayca okula dönüşümü sağlayacak şekilde olması ” gerekmektedir. 

 

Böyle bir çözüm tüm taraflar açısından uygulanabilir olacak ve hiçbir zorlamaya gerek kalmadan istenen dönüşüm sağlanacaktır. Zorlamalar anayasanın temel hak ve özgürlükleri koruyan hükmüne aykırı olacaktır. Anayasa mahkemesi ve Avrupa insan hakları mahkemelerine kadar uzanan davalar başlar. Bu davalar kurucular, öğretmenler ve veliler tarafından açılır. Mağdur olan her kesim hakkını mutlaka bir şekilde tazmin edecektir.

 

Uzak doğu ülkelerinin bazılarında en başarılı okullar katlarda hizmet veren butik okul tarzında küçük okullardır. İspanya’da üniversite öncesi hizmet veren oryantasyon amaçlı kurumlarda mevcuttur. Ayrıca bu kurumlarda alınan dersler yükseköğretim kurumlarınca kabul edilmektedir. İngiltere’de orta öğretimin son iki yılı 11 ve 12. sınıfları yükseköğretime geçiş amaçlı kolejlerde okutulmaktadır. Bu ülkelerdeki uygulamaların kesişimi bir uygulama ile dershaneler hafta sonları dershanecilik yaparken aynı zamanda hafta içi günlerinde özel okula dönüştürülebilir.  

 

Adına – “Üniversite ve Liselere Geçiş Okulu” – “Akademik Okul” diyebileceğimiz standartları daha esnek bir yapı ile dershaneler aynı zamanda okula dönüşürken eğitime rüzgâr getirecek çok cazip yepyeni bir proje ortaya konulabilir.  

Son sınıfta ( 8.sınıf. ve 12 sınıf. )seçimini kendilerinin yapacağı bu okullarda geçirmelerine imkân verilir. Bu okullarda az sayıda son sınıf zorunlu derslerin yanında önceki dönemlere ait öğrenme noksanlarının tamamlanması amaçlı derslere yer verilir.

 

Bilindiği üzere özellikle 12. sınıf öğrencileri okula fazla eğilmemekte yoğun bir şekilde sınava hazırlanmaktadır. 12. sınıfta okul dersleri verimli değildir. Öğrencilerin çoğu mazeret izni alarak sınava hazırlanmaktadır. Bu hayati konuda okul öğretmenlerimiz öğrencilerine anlayış göstermekte öğrencilere çok yüklenmemekte hatta derslerde çalışmaları için serbest çalışma uygulamaktadır.

 

Bu okullarda okuyan öğrencilerin masrafları devletçe karşılanacağı için aileler ek yükten kurtarılmış olur. Devlete maliyeti kadarı bu okula ödeneceği için devlete de herhangi bir ek yük getirilmeden problem çözülmüş olur.

Bu okullar farklı yaş ve seviyede ek eğitim desteği almak isteyenlere vereceği ek hizmetler, hizmet alanlarca karşılanacağı için toplumda yük imajı ortadan kalkacaktır. 

 

Bu okul projesiyle özel okullara dönüşemeyeceklerdeki 20 binden fazla derslik ve çoğu branşında başarısını ispatlamış 50 binden fazla öğretmen hiç masraf yapmadan kadroları artırmadan Bakanlığın hizmetine sunulacaktır. Eğitimde dinamik bir kadronun ve eğitim ortamının enerjisinden eğitimin hedefleri doğrultusunda yaralanma şansı olacaktır.

Bu okul projesi ile eğitimde üst öğrenime geçiş döneminde bölgeler, okullar, öğretmenler arası farklardan ya da önceki dönemde eğitime olan ilgisizlik ve ihmalden doğan tüm öğrenme noksanlarını tamamlayacak, öğrencileri üst öğrenime hazır hale getirecek çok iyi bir yol geliştirilmiş olacaktır. 

 

Bu okulların başarıları belirli periyotlarla yapılacak sadece ölçme değerlendirme amaçlı sınavlar ya da olgunluk sınavları gibi il, bölge ve ülke geneli sınavlardaki başarılarına ve diğer ölçütlerle sürekli izlenir ve başarılı olamayanlara süre verilerek takibe alınabilir.

 

Bu okul projesi ile mevcut kurumlara, yatırımlarına ve öğretmenlerine hiç zarar vermeden az bütçe ile döndürebilecekleri bir alternatif sunulacağından sektördekilerin kolayca uyum sağlayabileceği ve bakanlığın tüm hedeflerini gerçekleştirecek yenilikçi ve eğitimdeki tüm bireylerde istek uyandıracak bir yapı kazandırılmış olacaktır. "

 

 

egitimajansi.com

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4259989/tum-dershanelerimiz-ayni-zamanda-gecis-okulu-olsun