Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı(9 Ocak 2013)

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet...

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir,) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

 

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

Birimi

Bölümü /Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalarİlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf

Doçent

1

1

 Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik/Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

3

1

Standart Model Ötesi Modellerde Fenemonolojik Çalışmalar Yapmış Olmak.Eğitim Fakültesi

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

 Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Psikolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.TOPLAM

5

 


- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4259951/kastamonu-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani9-ocak-2013