Sakarya Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(10 Aralık 2012)

 

 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelığı'nın ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1- Yardımcı Doçent...

 

 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelığı'nın ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1- Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, VVord ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ölçütleri) ekleyerek ilgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

 

2- Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür.

 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Birim Kadro Unvanı Adet Derece Açıklama

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Finansal Ekonometri Bölümü Finansal Ekonometri Anabilım Dalı Y.DOÇENT 1 3

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4258850/sakarya-universitesine-ogretim-gorevlisi-alimi10-aralik-2012