Akbank Müfettiş Yardımcısı Alım Başvuruları

Akbank Müfettiş Yardımcısı Alım Başvuruları Hakkında Bilgilendirme...

Genel nitelikler:
Akbank Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Giriş Koşulları (2 KASIM 2014)

T.C. vatandaşı olmak,
Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (2 Kasım 1984 tarihinden sonra doğmuş olmak) 
Türkiye’deki üniversitelerin, 4 yıllık örgün lisans eğitimi veren fakültelerinin;


Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik ve Matematik bölümleri, Bankacılık ve Finans Bölümleri ile Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümlerini,
Veya Mühendislik Bölümlerinden mezun olmakla birlikte kabul edilen lisans bölümlerinin herhangi birinde yüksek lisans programını

Ya da bunların yetkili makamlarca onaylanmış yurtdışı eşitlerinden birini bitirmiş olmak veya 2 Kasım 2014 tarihine kadar bitirecek olup bu durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmek,

Sınav tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde;


TOEFL sınavından en az 70 (IBT)puan veya,
IELTS sınavından en az 6,5 puan veya,
TOEIC sınavından en az 800 puan veya,
KPDS/YDS sınavından en az 80 puan (B seviyesi)

almış olmak ve bunu belgelemek.
Ancak;

Robert Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi veya Tarsus Amerikan Lisesi’nden mezun olanlar,
Lisans veya lisansüstü eğitimlerini; Boğaziçi, O.D.T.Ü., Bilkent, Sabancı veya Koç Üniversitelerinde tamamlamış olanlar,
Lise, lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışındaki resmi dili İngilizce olan ülkelerde tamamlamış olanlar

için yukarıda ifade edilen yabancı dil yeterlilik sınav puanı aranmaz. (Bankaca ayrı bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.)

Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak ve bunu belgelemek,
Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Sınavı başta olmak üzere Bankanın sınavlarından birine katılmış olup, görüşme aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve iş seyahatlerine elverişli olmak,

Başvuru Biçimi
Sınava katılacakların; en geç 22 Ekim 2014 Çarşamba günüsaat 18:00’e kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.
Sınav Biçimi, Yeri ve Tarihi
Sınavlar, yazılı sınav ve görüşme olmak üzere iki bölümdür.

Yazılı sınav;


Genel yetenek testi,
Güncel ekonomi - finans testi ve
Türkçe kompozisyon yazımından oluşmaktadır.


Yazılı sınav 2 Kasım 2014 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılacaktır. Sınav yeri ve saati adaylara gönderilecek sınava katılma belgelerinde belirtilecektir.


Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar görüşmeye davet edilir.


Görüşmeler;


Adayların kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin tespiti, Kişilik özelliklerinin ve Müfettişlik mesleğine uygunluklarının değerlendirilmesi

aşamalarından oluşur.

Yazılı sınav ve görüşmelerden başarıyla geçen adaylardan, sağlık durumlarının işe uygunluğu açısından sağlık muayenesi yaptırmaları istenir. Eş anlı olarak da, haklarında muhtelif yönlerden araştırma ve istihbarat yaptırılır. Belirtilen bütün aşamaların sonuçlarının olumlu olması halinde ve kadro ihtiyaçları limiti dahilinde, adaylar Stajyer Müfettiş Yardımcısı unvanıyla işe başlatılırlar

[colored_box color="eg. blue, green, grey, red, yellow"]Başvuru İçin TIKLAYINIZ[/colored_box]

- KPSS Cafe, Bankacılık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4258374/akbank-mufettis-yardimcisi-alim-basvurulari