K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer
alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu. Lisans Mezunları için
KPSSP3, Orta öğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle
http://www.ksu.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen niteliklere
uygun toplam 20 sözleşmeli Hemşire alınacaktır. Başvuru süresi ilanın gazetede
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile ve eksik belge ile yapılacak
başvurular geçersizdir. Konu ile ilgili ilan metnine http:// www.ksu.edu.tr/adresinden
ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir. İlgililere ilanen
duyurulur.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4257667/kmaras-sutcu-imam-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani