Sanayi Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı-12 Eylül 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı.

12 Eylül tarihli DPB resmi ilanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli bilişim pozisyonuna 1 adet personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylardan, alınacak sayının 20 katı kadar aday, uygulama ve sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru Şartları

# Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

# Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

# Önceki bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

# Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

# Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
# Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Başvuru Şekli

Başvurular, 14-28 Eylül tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

# Fotoğraflı Başvuru Formu,
# Detaylı CV,
# Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
# Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
# Tecrübe belgesi
# Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başvuru özel şartları ve ilan metnine gitmek için lütfen TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4256932/sanayi-bakanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani-dpbde-yayimlandi-12-eylul-2017