MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme

19 Eylül 2014 CUMA Resmi Gazete Sayı : 29124

DÜZELTME

13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 57 nci maddesinin (a) bendinde "131 inci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrasında" ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan "veya yaz uygulaması" ile "132 nci maddesinin birinci fıkrasında" ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan "ve yaz uygulaması" ibareleri Milli Eğitim Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve 83203306/10.03/3968768 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4255676/meb-ortaogretim-kurumlari-yonetmeliginde-duzeltme