AÖF Hakkında Genel Bilgiler

Anadolu Üniversitesinde uzaktan eğitim yapan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesinde okuyan öğrenciler için hazırlanan basılı kitaplar, TRT4 kanalında yayınlanan televizyon programları ve 60’tan fazla ilde akşamları ve hafta sonları düzenlenen...

Anadolu Üniversitesinde uzaktan eğitim yapan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesinde okuyan öğrenciler için hazırlanan basılı kitaplar, TRT4 kanalında yayınlanan televizyon programları ve 60’tan fazla ilde akşamları ve hafta sonları düzenlenen yüzyüze akademik danışmanlık dersleri açıköğretim sisteminin temel öğretim ortamlarını oluşturmaktadır. Son yıllarda eğitim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle internet teknolojisinde yaşanan gelişmeler, uzaktan öğretim gören öğrencilerimize giderek gelişen e-Öğrenme hizmetlerini sunmamıza olanak sağlamıştır. 1999-2000 öğretim yılında internet ortamındaki deneme sınavlarıyla başlayan e-Öğrenme hizmetleri, günümüzde çok sayıda bölüme ve derse yönelik olarak hazırlanan elektronik dersler, elektronik kitaplar, elektronik danışmanlık, internet ortamında televizyon programlarının ve sesli kitapların dağıtımı gibi hizmetlerle çoğalmıştır.Açıköğretim öğrencilerine internet ortamında sunulan e-Öğrenme hizmetlerinin sayısının artması, bu hizmetlerden yararlanan öğrencilerin sayısının da artmasına neden olmuştur. Portalın yayına konmasından bu yana Açıköğretim e-Öğrenme hizmetlerinden yaklaşık 665.000 açıköğretim öğrencisi 40.322.555 kez yararlanmıştır.Açıköğretim e-Öğrenme hizmetleri gerek yayınlanan eğitsel içerik miktarı, gerekse bu hizmetlerden yararlanan öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük e-Öğrenme uygulaması durumundadır.Bu bilgiler, öğrencilerin internet ortamında kendilerine sunulan eğitsel ve bilgilendirici içeriğin özelliklerini tanımaları, bu içerikten daha etkin yararlanmaları için önerilen yöntemlere dikkat etmeleri, kullanım sırasında gereksinim duyacakları temel teknik bilgilere erişebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları’nda uygulanan e-Öğrenme uygulamalarına bu kılavuzda yer verilmemektedir. Bu programlara ait e-Öğrenme hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi, programların kendi kılavuzlarında bulunmaktadır.Açıköğretim e-Öğrenme Kılavuzu basılmamakta, sadece internet ortamında yayınlanmaktadır. Kılavuzun PDF ve Flash Paper kopyalarına Anadolu Üniversitesi sitesinde Açıköğretim Sistemi sayfalarının Kılavuzlar bölümünden erişilebilir

1) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır.Ancak,bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir.Üç veya daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.2) Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.3) AÖF öğrencileri her yıl kayıt yenilemek zorundadırlar.İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinir.4) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.5) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.6) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilerek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.7) Sınavlarda değerlendirme (100) tam puan üzerinden yapılır.Her ders için başarı notu, ara sınav notunun %30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70'i toplanarak bulunur.Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre b bulunan başarı notunun en az (50) olması gerekir.Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.8) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için 4, lisans için 7 yıl süresince öğrencilik haklarından yararlanabilirler.Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları 4 ve 7 yıllık öğretim süresinin hesabına yazılır.9) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun ; fakülte, bölüm, ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.10) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.11) 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerine Merkez Bürodan yazılı olarak istemeleri halinde önlisans diploması verilir.Önlisans diploması almak için kayıt sildirmek gerekli değildir.12) İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara fakültelerinden kayıtlarını sildirmek koşuluyla önlisans diploması verilmektedir.13) Diplomalar, yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlerı öğrencilerin eline geçtiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.14) Sınavlara en geç bir hafta kala sınava giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler bağlı bulundukları AÖF bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilirler.15) Cevap kağıdının işlenmesi gereken sütun yerine başka bir derse ait sütunun işaretlenmesi halinde optik okuyucu sınav sonucunu sıfır olarak değerlendirir.Bu durumda cevap kağıdının yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütun kodlanmalıdır.16) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.17) Öğrencilere paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre, her ilde ayrı organizasyon yapılmasını gerektirmektedir.Bu nedenle paso almak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler, bağlı bulundukları bürolar tarafından duyurulmaktadır.18) AÖF bürolarında yürütülen büro hizmetlerinden artık hiçbir şekilde bedel alınmayacaktır.

- KPSS Cafe, AÖF Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4255553/aof-hakkinda-genel-bilgiler