Adnan Menderes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı(27 Aralık 2012)

 

 

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hastanesi (giderleri özel bütçe) ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığfnda (giderleri öz gelirlerinden karşılanmak üzere) 657...

 

 

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hastanesi (giderleri özel bütçe) ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığfnda (giderleri öz gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

NİTELİK KODU

POZİSYON ÜNVANI

EĞİTİM

ADET

ARANILAN ÖZ NİTELİKLERHS01

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl Dahili Kliniklerde çalışmış olmak ve bunu belgelemek. Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Romotoloji ve Dermatoloji Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. Kalp Sağlığı Sempozyumuna Katılmış olmak ve bunu belgelendirmek. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumuna Katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS02

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Diyabetik Ayak Bakımı Sertifikası olmak ve bunu belgelendirmek.HS03

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde En az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nefroloji ve Endokrin Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Diyaliz Sertifikası olmak ve bunu belgelendirmek.HS04

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde En az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl Dahili Kliniklerde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Sağlık Bakanlığından Onaylı Rahim İçi Araç Uygulama sertifikası olmak ve bunu belgelendirmek. Nobel Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.HS05

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde En az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl Gastroenteroloji .ImmünoRomatoloji ve Hematoloji Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS06

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde En az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Klinik onkolojide güncel tedaviler sempozyumuna katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS07

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde En az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji kliniğinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Klinik onkolojide güncel tedaviler sempozyumuna katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS08

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji kliniğinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Klinik onkolojide güncel tedaviler sempozyumuna katılmış olmak ve bunu belgelendirmek. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Uluslararası İç Denetçilik Sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.HS09

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hemodiyaliz Ünitesinde az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Hemodiyaliz Hemşiresi olarak en az ödeneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.HS10

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl Kulak Burun Boğaz ve Göz Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kemoterapi Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS11

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Fizik Tedavi Rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS12

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahili Kliniklerde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS13

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS14

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Çocuk Cerrahisi ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS15

HEMŞİRE

LİSANS

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS16

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Romotoloji ve Dermatoloji Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresine Katılmış olmak ve bunu belgelendirmek. TS-EN-ISO 17025 Kalibrasyon ve Laboratuvar Akreditasyon Yönetim Sistemleri katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS17

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. 

 

 

 

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu 

 

 

 

belgelendirmek.HS18

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Cerrahi Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS19

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahili Kliniklerde ve en az 4 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.HS20

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kulak Burun Boğaz ve Göz Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS21

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS22

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS23

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS24

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS25

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Geriatri Bakım Merkezinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS26

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Cerrahi Kliniklerinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. CPR sertifikası olmak ve bunu belgelendirmek.HS27

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.HS28

HEMŞİRE

SML

1

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji ve Nöroşirurji Kliniklerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.BİRİMİ:SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
POZİSYON ONVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLERDESTEK PERSONELİ

1

- İşletme Fakültesi mezunu olmak. - Üniversitelerde en az 1 yıl çalışmış olmak ve sigorta primi yatırılmış olmak. - Üniversite Hastanelerinde ameliyathane ve poliklinik sekreterliği yapmış olmak. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 1 yıl makam sekreterliği yapmış olmak. - Sağlık Yönetimi, Protokol Yönetimi, Yönetici ve Çalışanlara Yönelik seminerlere katılmış olmak ve bunları belgelendirmek. - Stratejik Planlama, Yönetim, Değerlendirme ve Bütçe seminer belgesine sahip olmak. - Kamu personeline yönelik kişisel gelişim, düşünce okuma teknikleri ve sözsüz iletişim, beden dili ve etkili iletişim ve kişisel motivasyon seminerine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek - Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi seminerine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir


. I-GENEL ŞARTLAR:


1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,


e) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


2- 2012 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.


3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,


4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.


II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Hastane Hemşire Pozisyonları için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğüne, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Destek Personeli Pozisyonu için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Kepez/AYDİN adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.


İstenen Belgeler;


1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)


2) 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi


3) öğrenim Belgesi


4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


5) 1 Adet Resim


6)


a) Hemşire Pozisyonlarına başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.


b) Destek Personeli Pozisyonuna başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini belgelendirilmesi gerekmektedir.


III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Uç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.


Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Destek Personeli için Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, Hastane Hemşire Pozisyonları için ise Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.


 

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4254512/adnan-menderes-universitesine-sozlesmeli-personel-alimi27-aralik-2012