İstanbul Aydın Üniversitesi personel alımı yapıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünde görevlendirilmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde (8) Araştırma Görevlisi ve (22) Öğretim Görevlisi alımı yapıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi” göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.02.2020
SON BAŞVURU TARİHİ : 18.02.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 19.02.2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.02.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.02.2020

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
* Başvuru yapacak adayların ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253911/istanbul-aydin-universitesi-personel-alimi-yapiyor