Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Sözleşmeli Personel Alımında 1 adet sekreter alımı yapacak. 

Dışişleri Bakanlığı 1 adet sözleşmeli sekreteri sınav ile seçecek. Sınav 24 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı Alım ilanını böyle duyurdu;

''T.C. MANİLA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Manila Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.''

Gerekli BELGELER;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

*En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca

onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

*Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

*Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

*Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

*Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu 

raporu ile belgelemek

*Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, ikinci yabancı dil olarak Filipino tercih

edilecektir.

*Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Başvurular; en geç 7 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliği yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen

TIKLAYINIZ.

Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253864/disisleri-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi