"Sarıkamış'ta 90 Bin Değil 8 Bin Şehidimiz Var"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Sarıkamış'ta 90 bin şehidimizin olmadığını Genel Kurmay Başkalığını kayıtlarına dayanarak düzeltilmesini talep etti.

Ağıralioğlu sözlerine "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seneidevriyesini hürmetle yâd etmiş olduğumuz şehitlerimizin hatırasını Sarıkamış üzerinden takdim ederken, anarken "90 bin şehit" diye klasikleşmiş bir tanımımız ve sayımız var, biliyorsunuz." diyerek başladı ve şöyle devam etti;

"DONARAK ŞEHİT OLANLARIN SAYISI 90 BİN DEĞİL 8 BİN"

"Bununla ilgili bir düzeltme yapmam lazım. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususta TBMM'nin bu mevzuyu dile getirirken hassasiyet göstermesi gerektiğini düşündüğüm için bir düzeltme beyanıdır bu, öyle kabul edin lütfen.

Malumaliniz, Sarıkamış meselesi konuşulurken bir mermi bile sıkmadan 90 bin kişinin donarak vefat ettiğine dair bir cümle uzunca yıllardır bu meseleyi konuşan herkesin ağzındadır. Genelkurmay kayıtlarında da mevzu bütün sarâhatiyle açıklanmıştır.

Sarıkamış Harekâtı dolayısıyla bizim toplam donarak vefat eden sayımız Genelkurmayın kayıtlarında 8 bindir arkadaşlar. Toplam harekât esnasında vefatlarımız, şehitlerimiz, donarak ölenlerimiz, hastalıktan ölenlerimizin yekûnu 23 bindir arkadaşlar.

Bizim vefat edenlerimizden daha fazlasını da Ruslar kaybetmiştir. Rusların donarak ölenlerinin sayısı 9 bin, onların bu harekât kapsamında yurdumuzu işgal etme teşebbüslerinde kayıpları 33 bindir arkadaşlar. Hamamlı'daki Rus esir kampında donarak ölenlerin, açlıktan ölenlerin ve hastalıktan ölenlerin yekûnu 5 bindir, onlarla beraber toplam vefatımız, şehidimiz 23 bindir.

Bu meseledeki hususi düzeltme talebimin arkasında şöyle bir şey yoktur: 1 kişi de ölse 1 kişinin ölümü de çok kıymetlidir lakin tarihi bilgilerle, belgelerle konuşmak irademizi muhafaza etmemiz gereken başlıca yer Meclistir.

Bizim ihtiyat taburlarımız dâhil o bölgedeki bütün askerî varlığımızın yekûnu 78 bindir zaten. Dolayısıyla, bu rakamlar üzerinden bir grup heveslinin Köprülü Şerif üzerinden gelmiştir bu bilgi noksanlığı, onun kasıtlı suistimalidir. 98'inci, 88'inci ve 89'uncu alayların bir mermi bile atmadan öldükleri Allahuekber Dağlarında vefatımızın sayısı 3 bindir arkadaşlar. Dolayısıyla, bu rakamlar üzerinden sanki oradaki operasyon, askerî harekât başka bir memleketin harekâtıymış gibi bir algıyı besleyecek cümleleri kurarken özen gösterilmelidir.

Sarıkamış arkası Erzurum olan bir direniş hattıdır. Nasıl ki Çanakkale'de 100 binlerle şehit olduk, sonra da savaşı müteakip elini kolunu sallayan donanmalardan sonra "Biz burada boşa öldük." demiyorsak, orada da arkası Erzurum olan büyük bir vatan savunmasının hattı kurulmuş, bu uğurda her türlü fedakârlık göze alınmıştır.

Sadece kötü hava şartlarına tevafuk etmiş olmamızın kayıplarımızı artırdığı bir stratejidir. Orada bizimle beraber çatışmaya gelmiş Ruslar bizden daha fazla kayıp vererek böyle bir akıbeti yaşamışlardır. Bu düzeltme talebimdir." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; TBMM Genel Kurul Tutanakları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253650/sarikamista-90-bin-degil-8-bin-sehidimiz-var