Kamuda Engelli çalıştırma oranı %3’ten %6’ya çıkarılsın

Gürer, Kamuda Engelli çalıştırma oranının %3’ten %6’ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5’e yükseltilmesi için Kanun Teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 bine yakın engelli üniversite mezununun işsiz, toplamda ise İŞ_KUR Genel Müdür Yardımcısının açıklamasına istinaden 80 bin engellinin işsiz olduğunu hatırlattı. Bu rakamın daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Gürer, Kamuda ve özel sektörde engelli istihdam oranlarının artırılması ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları ve tedavi sırasında kullanılan engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbi cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin düzenleme yapılarak haczedilmemesi için Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

KAMUDA VE ÖZELDE ENGELLİ İSTİHDAMI ARTIRILSIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer alması için çeşitli hukuki düzenlemeler yapıldığını ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını hatırlattı. Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun eğitim, istihdam ve sosyal yaşam olanaklarından yoksun olduğunun altını çizen Gürer, “Anayasayla güvence altına alınmasına rağmen engellilerin sorunlarının çözümünde etkin ve kalıcı politikalar oluşturulamamakta, en büyük problem olan engelli istihdamına ilişkin talepler tarafımıza sıkça gelmektedir. Engellilerin yasal zorunluluklar dışında özel sektörde istihdam olanağı bulma şansları yok denecek kadar azdır. Bu durum, konuya ilişkin olarak kamu kesiminin inisiyatif alma ve sorumluluk yüklenme gerekliliğini ortaya koyarken bu konudaki yasaların özel sektör tarafından uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi şarttır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir diğer Kanun Teklifinde ise, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları ve tedavi sırasında kullanılan engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbi cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin düzenleme yapılarak haciz sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti. Gürer, “2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82'inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Fakat madde ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbi cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bunun sonucunda engelli vatandaşlarımız için hayatlarının önemli bir parçası olan bu malların haczi mümkün olmaktadır. Bu durum engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere onlara bakan ve yardımcı olan aile fertlerini de mağdur etmektedir” dedi.

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253599/kamuda-engelli-calistirma-orani-3ten-6ya-cikarilsin