TÜBİTAK 25 Kamu Personeli Alım Başvuruları Sürüyor (KPSS ŞARTSIZ)

TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı Şubat ayının başlarında bir ilan duyurusu yayımlamış, personel alımı yapacağını kamuoyuna açıklamıştı. Adaylar tüm ayrıntıları inceledi ve başvurulara başladı.

TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı bünyesine KPSS ŞARTSIZ 25 adet kamu personeli alacak.  13 Şubat 2017 tarihinde yapılan açıklama ile başvurular başladı.

BAŞVURU SÜRECİ
TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların önce“www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olması gerekiyor. Personel alım başvuruları 6 Mart 2017'de sona erecek.

TÜBİTAK Çağrılı Destek Programları Başkanlığı personel alım ilanına başvuru yapacak olan adayların çok sayıda şartı aynı anda bünyesinde bulundurması gerekiyor. Bu şartlar uzun bir liste oluşturuyor.

Kamu haklarından Yasaklanmamış bulunmak, Askerliğini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak.

Daha fazla bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Tüm memur alımlarından anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilir, mobil uygulamalarımızı kullanabilirsiniz. Grubumuza katılmak için --->tıklayınız   ios uygulamamızı cep telefonunuza yüklemek için ----> tıklayınız android uygulamamızı ücretsiz yüklemek için ---->>> tıklayınız
kpsscafe.com.tr|ANKARA

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253283/tubitak-25-kamu-personeli-alim-basvurulari-suruyor-kpss-sartsiz