'Güneş Motel uygulamaları peşinde değiliz'

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim hükümetini kurması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizden gayrı ahlaki bir tavır sadır olmaz. Hiçbir şekilde hiçbir partinin iç işlerine müdahale etmeyiz. Hiçbir şekilde de herhangi bir partinin içinde bir takım huzursuzluk çıkması için böyle küçük ayak oyunlarına, kurnazlıklara da itibar etmeyeceğimizi herkes bilir."

"Hiçbir şekilde, hiçbir partinin içişlerine müdahale etmeyiz. Hiçbir şekilde herhangi bir partinin içinde bir takım huzursuzluk çıkması için öyle küçük ayak oyunlarına kurnazlıklara da itibar etmeyeceğimizi herkes bilir ama bir görev almışsak bu görevin gereğini de yapmak zarureti var. Anayasal bir zorunluluktur bu."

"Dün, evvelsi gün yapılan yorumlarda özellikle ahlakilik çizgisi çerçevesinde yapılan yorumları hem talihsiz hem de Anayasayla çelişik bulduğumu ifade edeyim. Biz Güneş Motel uygulamaları vesaire peşinde değiliz, burada bir koalisyon hükümeti de kuruyor değiliz."

"Bir kez daha siyasi liderlere çağrıda bulunuyorum: Gelin, suçlamak yerine, karşılıklı ithamlar yerine bu sorumluluk çerçevesinde, anayasanın gösterdiği çerçevede bir hükümet oluşumu için çaba sarf edelim. Kritik bir süreçteyiz, terörle mücadele bağlamında. Bu ülkeyi siyasi kriz havası varmış gibi bir atmosfere sokmayalım."

"Ne ben ne arkadaşlarım hiç bir şekilde bir partinin iç işlerine müdahil olmadık olmayız. Herhangi birisi bizim adımıza başka bir partinin iç işlerine dönük mesaj verirse önce ben karşı çıkarım. Gayri ahlaki hiç bir müzakerenin parçası olmadık olmayız. Hiç kimseye menfaat teklifinde bulunmadık bulunmayız. Ahlaksız teklif gibi tabir edilen konularda da hem kendimizi tenzih ederim hem de bahsi geçen onurlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini tenzih ederim. TBMM üyelerinin hiç birisi böyle bir teklifin muhatabı değildir."

-"Bağımsız üye atayamayız"

"(Geçici Bakanlar Kurulu üyelerinin atanması) Bağımsız üye atayamıyoruz. Anayasa o kadar detaylı tanımlamış ki... Şöyle denilebilir 'Bize teklifte bulunmadan bağımsız üye atasın'. Atayamaz, atayamam. Cumhurbaşkanımız da bunu onaylayamaz. Anayasa açık bir şekilde diyor ki 'Partililer bu teklifi kabul etmezlerse bağımsız üye atayabilir'. Ben resen şimdi 'CHP ve MHP liderleri böyle dedi, ben de onlara saygı göstereyim, dolayısıyla onlardan kimseye teklif götürmeyeyim, bağımsız atayayım' desem, anayasal suç işlemiş olurum. Herhangi bir müracaatta bu hükümetin meşruiyeti tartışmaya açılır."

"Milletimize bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum, kritik süreçlerden geçiyoruz. 7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo içinden bir hükümet çıkarmak mümkün olmadı ama 7 Haziran'dan bu yana da ülkede bir yönetim boşluğuna izin vermedik. Herkes mutmain olmalıdır. Anayasal çizgiyi ve süreci kararlılıkla işleteceğiz. Milli iradeye kesinlikle saygılı bir şekilde, ülkenin yönetim boşluğu içine düşmeksizin seçimlere gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Puslu havalarda ortaya çıkan bazı şer odaklarına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."

-"By-pass yapma niyeti yok"

"Çağrıma cevap gelirse liderlerle görüşmeye hazırım. Liderleri aşarak milletvekillerine dönük, parti organlarını aşarak bir hesap içinde değilim. Anayasa kendisi zaten bunu böyle çiziyor çünkü liderler bir araya gelip çözemediği için geçici bir bakanlar kurulu oluşuyor. Buradaki niyet kesinlikle by-pass yapma niyeti değil."

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4253100/gunes-motel-uygulamalari-pesinde-degiliz