2014 KPSS'de Ağır Kusur mu Vardı?

2014 KPSS'de Ağır Kusur mu Vardı?

Sınav kılavuzları, sınavın sistematik ve içerik yönünden belirleyici olan rehberidir. Adaylar, uzmanlar ve eğitim kurumları sınava yönelik hazırlık ve çalışmalarını ÖSYM tarafından yayınlanan bu rehber doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Yani bir anlamda ÖSYM, sınav hakkında yapacağı bilgilendirmeyi, sınava ilişkin konuları, konuların ağırlığını, bu kılavuzlar aracılığıyla adaylara duyurmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar ve bu amaç doğrultusunda hizmet veren eğitim kurumları ÖSYM’nin bu bilgilendirmesine güvenerek çalışmalarını yürütmektedir. Kılavuz, sınavın tüm yönleriyle kurallarını ortaya koyan genel düzenleyici idari tasarruf niteliği taşımaktadır. Adayların kılavuzda belirlenen kurallara uygun hareket etme zorunluluklarının yanısıra, kamu kurumu olan ÖSYM’nin de esaslarını kendisi belirlediği bu düzenleyici hükümlere uygun hareket etmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Somut olayda 2014 KPSS Sınav Kılavuzunda tarih sorularının %20 sinin Atatürk İlke ve İnkılapları alanından oluşması gerekmesine karşın bu alandan soru sorulmamıştır. (EK-1) Sınav hazırlığını kılavuz hükümlerinde bildirilen soru dağılımına göre yürüten adaylar, kılavuzda öngörülen düzenlemelere aykırı bir soru düzenlemesine gidilmesi nedeniyle mağdur olmuşlardır.

Sınav Kılavuzuna Uyulmaması Ağır Görev Kusurudur...

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4252695/2014-kpssde-agir-kusur-mu-vardi