Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Düzce Üniversitesi bu durumu 25 Temmuz 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı resmi web sayfasında ilgililere duyurmuştur. 

Düzce Üniversitesi, bu ilana başvuranlar arasından 2 adet sözleşmeli hemşire alımı yapacaktır.

İşte o ilan;

''DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam

edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır.''

Şartlar Nelerdir?

*Türk vatandaşı olmak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

İstenen Belgeler;

*Bir adet dilekçe

*2 adet fotoğraf

*Özgeçmiş

*Lise ve Lisans diploması 

*2014 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 B sınav sonuç belgesi

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge

*Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belge veya belgeler

Daha fazla bilgi için lütfen 

TIKLAYINIZ.


Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4252031/duzce-universitesi-sozlesmeli-personel-alimi