Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, en az lise mezunu sağlık personeli alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanda Sütöü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanda alınacak personellerin Hemşire ve Diğer Sağlık Personeli kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR, ÖZEL ŞARTLAR VE MAAŞ BİLGİSİ

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU

İlana başvurular KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Diploma fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Özgeçmiş, Sertifika (istenmişse), İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi ile Birlikte SSK Hizmet Dökümü ve 1 Adet Fotoğraf ile Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvurular 15 gün alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4251622/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-saglik-personeli-alimi-yapiyor