PTT Personel Alımı Geciktikçe Mağduriyetler Artıyor!

PTT 55 bin personel alımı yapacağını açıkladığı günden bu yana PTT personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüzbinlerce genç PTT'nin personel alım ilanını yayınlamasını bekliyor. PTT personel ilanının Ramazan Bayramından önce yayınlanacağı tahmin ediliyordu ancak yine yayınlanmadı. PTT ilanının yayınlanması geciktikçe mağduriyetler de artıyor. İşte detaylar...

PTT 2019'DA 5 BİN'DEN FAZLA PERSONEL ALACAK!

PTT 55 bin personel alacağını bu 55 bin personel alımınında her yıl 5 bin kişilik olacağını açıklamıştı. 2018 yılında da 5 bin personel alımı başvurular alındı. Başvurusu geçerli olan adaylar PTT'nin Gai Üniversitesi iş birliği ile düzenlediği sınava alındı. Ancak sınava katılanlar arasından 5 bin kişi başarılı olamadı Bu durum PTT Yönetim Kurulu toplantısına ve toplantıı raporuna da yansıdı. KİK raporunda 5 bin kişilik sayının tamamlanamasından dolayı eksik kalan sayının 2019 personel alımına eklenmesine karar verildiği açıklandı.

İLAN GECİKTİKÇE MAĞDURİYETLER ARTIYOR!

PTT ilanı geciktikçe yaş mağduriyetleri artmaya devam ediyor. Çünkü PTT ilanlarındaki başvuru şartları incelendiğinde yaş şartında ilana başvuruların başladığı gün dikkate alındığı görümektedir. 2018 yılında 14 Mayıs 1984'den sonra doğumlu olanlar başvuru yapabiliyordu. Yani ilanın yayınlandığı günden itibaren 35 yaşını aşmamış olmak gerekiyor.

İlan bayram sonrasında yayınlanırsa 10 Haziran 1985 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek. İlanın yayınlanması ne kadar gecikirse başvuru mağduriyeti o kadar çok olacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4251616/ptt-personel-alimi-geciktikce-magduriyetler-artiyor