Aile Bakanlığından Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 
- şef kadrosuna en az 2 yıllık yüksek mezunları, 
- bilgisayar işletmeni kadrosuna ise lise mezunları başvurabilecek.

20 AĞUSTOS'TA YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 1 - 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,"

"2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,"

DEĞİŞİKLİK YAPILAN YÖNETMELİĞİN ESKİ HALİ

Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, dağıtıcı, daktilograf, din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, kaloriferci, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

i) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4250379/aile-bakanligindan-yonetmelik-degisikligi