Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bandırma Belediye Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere personel alımında bulunacak.

Alınacak Kadro

- Mimar: 2 kişi

Başvuru Şartları

1-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-  Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,

3-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

4- Çeşitli suçlar nedeniyle hükümlü bulunmamak

Başvuru Şekli

Başvurular 11-25 Nisan 2016 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
- Nüfus cüzdan fotokopisi.
- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)
- Sağlık Raporu  (Aile hekimliğinden alınabilir)
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Adli Sicil Belgesi
- Özgeçmiş CV

Sınav sözlü olarak tek aşamada gerçekleştirilecek. İlanla ilgili detaylı bilgilere kılavuzdan ulşabilirsiniz.

Kılavuz için tıklayınız

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4249705/bandirma-belediyesi-sozlesmeli-personel-alimi