Dershane Yasasına İtirazda Eksiklikler Var

Dershanelerin kapatılmaması için yapılan başvurudaki evraklarda eksiklikler tespit edildi.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin dershanelerin kapatılmasını da içeren kanunun iptali için yaptığı başvuruda eksiklik olduğuna karar verdi. CHP’nin eksikleri tamamlayarak başvuru yapması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını da düzenleyen Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemiyle yapılan başvuruda eksiklik tespit ederek, tamamlanması için ilgililere tebliğ etti.

CHP, Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, başvuruda eksiklik tespit ederek, tamamlanması için ilgililere tebliğine karar verdi.

CHP'nin, belirlenen eksiklikleri tamamlayarak Anayasa Mahkemesine tekrar başvurması gerekiyor.

Başvurudan sonra gelişen süreci sizlerle paylaşacağız.

AA

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4249142/dershane-yasasina-itirazda-eksiklikler-var