KPSS'siz belediye zabıta memur alınacak! İşte Detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan duyuruda belediyede zabıta olarak görevlendirilmek üzere KPSS'siz zabıta memur alımı ilanı duyuruldu. Yayınlanan ilanda zabıta memur alımı, adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların başvuru yapacağı tarihler de açıklandı. Zabıta memuru olmak isteyenler İşte başvuru şartları ve diğer detaylar 

Belediyelerde zabıta olarak çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarak çoğalıyor. Son olarak zabıta olarak çalışmak isteyenler için Konya Cihanbeyli Belediyesi tarafından zabıta memur alım ilanı yayımlandı.

BELEDİYEYE KPSS'SİZ ZABITA MEMUR ALIMI YAPILACAK

Konya Cihanbeyli Belediyesi tarafından yayımlanan zabıta memur alımı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı.

ZABITA MEMUR ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Konya Cihanbeyli Belediyesi 10 Yardımcı Zabıta memur alımı ilanı başvuru şartları şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

- 18 ile 40 yaş arasında olmak,

- En az Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak,

- Cihanbeyli İlçe Sınırları içerisinde en az 1 aydır ikamet ediyor olmak.

İlan metni şu şekilde;

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4248469/kpsssiz-belediye-zabita-memur-alinacak-iste-detaylar