Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: - Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: - Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Türk Sosoyolojisi ve Toplumsal Yapı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

Malzeme

Profesör

1

1

Yüzey Kaplama Teknikleri ve Karakterizasyonları konusunda deneyimli olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği B.

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

Endodonti

Profesör

1

1

 

Periodontoloji

Profesör

1

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Kobilere Sağlanan Finansal Desteklerin Üretim ve İstihdam Katkıları ve Meslek eğitimi konularında çalışma yapmış olmak

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Elektronik Perakendecilik konusunda çalışma yapmış olmak

Yöneylem

Doçent

1

1

Nicel Karar Verme Yöntemleri alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

      Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı  Adedi         Der

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemş.

Profesör

1

1

 

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı                                  Kadro Ünvanı     Adedi         Der

 

Mülkiyet Koruma  ve Güvenlik  B.

 

Doçent

 

1

1

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik  veya Fizikokimya alanında doçent ünvanı almış, iş sağlığı ve iş güvenliğinde kimyasal  riskler konusunda  çalışmaları olmak,

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

         Anabilim Dalı                               Kadro Ünvanı  Adedi         Der

Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

1

Halı Kilim ve Dokumacılık alanında çalışma yapmış olmak.

 

TURİZM FAKÜLTESİ

 

                                                                   Kadro

      Anabilim Dalı                                     Ünvanı              Adedi         Der

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl

Doçent

1

1

Meyve Sebze ve Şekerli Ürünler alanında çalışma yapmış olmak.

 

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4247046/ataturk-universitesi-ogretim-uyesi-alacak