Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Ardahan Üniversitesi doçent ve yardımcı doçent alımı için ilana çıktı.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı'na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı'na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Çift kahramanlı tasavvufi aşk mesnevileri üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Tasavvuf ve Budizm konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd. Doç.

5

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Altay Destanları konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı /

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Kuzeydoğu Anadolu Masalları konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Rus veya Slav Dil ve Edebiyatları alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç.

4

1

Endülüs Dönemi Arap Edebiyatı konusunda doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd. Doç.

4

1

Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik diplomalı olmak.

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4246517/ardahan-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani