Mimar ve şehir plancıları da, iç denetçi olabilecek

 

Yapılan değişikliğe göre, maddelere eklenen yeni ibareler aşağıda kırmızı renkte gösterilmiştir.

 

"k) Hakim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş...

 

Yapılan değişikliğe göre, maddelere eklenen yeni ibareler aşağıda kırmızı renkte gösterilmiştir.

 

"k) Hakim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, (Ek:6/11/2013 tarihli R.G.) mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı, mühendis ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl çalışmış olanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.

 

l) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, (Ek:6/11/2013 tarihli R.G.) Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatlarında çalışan mühendisler aday belirleme sınavına katılabilirler."

Yukarıda kırmızı renkte gösterilen şartlara haiz olanlar, aday belirleme sınavına katılabilecektir.

Memurlar.net

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4246397/mimar-ve-sehir-plancilari-da-ic-denetci-olabilecek