2016 Yılı Maaş Artışları Oranı Ne Kadar Olacak?

2016 yılında çalışanların ücretleri ne kadar değişecek? 2016 yılında maaşlar ne kadar zamlanacak? Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları için durum nasıl şekillenecek?

 Global yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group tarafından Ağustos-Kasım ayları arasında Türkiye’deki bin 387 şirketteki 713 bin 126 çalışana ilişkin toplanan veriler baz alınarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de özel sektörde 2016 yılında ücret artış oranı ortalama yüzde 9 olacak. Bu rakam geçtiğimiz yıl da yüzde 9 olarak açıklanmıştı.
Hay Group’un yaptığı araştırmada 51 sektör incelenirken, bu sektörler içinde en yüksek zammı yüzde 10’luk oranla “Yazılım” sektörünün yapacağı belirlendi. Bu sektörü, sırasıyla “Metal” ve “Otomotiv Yan Sanayi” sektörleri takip ediyor. En düşük zammı ise yüzde 7.3’lük oranla Yatırım sektörü çalışanları alacak. 
Şirketler “ücret”, “yan haklar”, “gelişim programları” gibi kalemlere artık "maliyet” değil “yatırım” gözüyle bakıyor; çalışan motivasyonu, yetenek yönetimi ve liderlik gelişim programlarına daha fazla kaynak ayırıyor.

Türkiye dünyada 8’inci Avrupa’da 2’nci

Araştırmanın, Hay Group tarafından diğer ülkelerde yapılan benzer araştırmalarla kıyaslandığında ücret artışı oranlarına göre Türkiye’nin 10’uncu sırada olduğu görülüyor. 2016 yılında gelişmiş ülkelerden ABD’de yüzde 3, İngiltere’de yüzde 2.5, Almanya’da yüzde 2.9, Japonya’da yüzde 2.1, Hollanda’da ise yüzde 2.5 oranında ücret artışı olacak. Gelişmekte olan ülkelerden ise Brezilya’nın yüzde 7.1, Çin’in yüzde 8 oranında ücret zammı yapacağı öngörülürken; Türkiye Avrupa’da 2’nci sırada bulunuyor. 
Zam oranlarında dünya sıralaması 1 – Venezuela - % 56  2 - Arjantin - % 30 3 – Ukrayna - % 11.5 4 – Hindistan - % 11.4 5 – Lübnan - % 10.3 6 – Mısır - % 9.8 7 – Endonezya - % 9.2 8 – Türkiye - % 9 9 – Vietnam - % 9 10 – Kazakistan - % 8.9

Avrupa sıralaması 1 – Ukrayna - % 11.5  2 – Türkiye - % 9 3 – Kazakistan - % 8.9 4 – Rusya - % 7.2 5 – Romanya - % 5

Şirketlerin öncelikleri değişiyor

Hay Group Türkiye Genel Müdürü Gökhan Toğrul, bölgeler arasındaki ücret farklılıklarındaki değişimin, Türkiye’de bulunan birçok şirketin ücret politikalarına doğrudan bir yansıması olduğunu belirtti. Şirketlerin baz ücret politikaları ile birlikte çalışanlarının farklı alanlarda kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak yatırımlara ağırlık vermeye başladığını ifade eden Toğrul şöyle devam etti:
“Hay Group 2015 Ücret ve Yan Haklar Araştırması verileri de bunu doğrular nitelikte. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 74’ü, 2015 yılında insan kaynakları bölümleri için ayıracakları bütçelerini artacağını bildirdi. Şirketlerin önümüzdeki dönemde en fazla kaynak ayıracağı alanlar arasında da “çalışan motivasyonu”, “performans yönetimi”, “yetenek yönetimi” ve “liderlik gelişim programları” bulunuyor.
yenibiris.com

- KPSS Cafe, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4246011/2016-yili-maas-artislari-orani-ne-kadar-olacak