Yeni milletvekillerine süper maaş ve haklar

Bu yıl 7 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçime çok az süre kaldı ve seçim sonrası yeni 550 milletvekilimiz olacak. Vekillerin eskiden emekli aylığı 5434 sayılı Kanun’a göre hesaplanıyordu ve en az 2 yıl vekillik yapmış olmaları gerekiyordu. Artık 5510 sayılı Kanun’a göre emekli aylıkları hesaplanıyor.
Buna göre kimseye yok ama sadece milletvekili olanlara 15 yıl borçlanma hakkı vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu durumu herkesin anlayamayacağı bir dille yazmış ve tebliğe geçirmiştir. Tebliğin ilgili bölümünü aynen veriyorum. Metinden bu borçlanmayı milletvekillerinin yapacağını, milletin asillerinin yapamayacağını anlayabilecek misiniz? Tebliğde şöyle deniliyor: “..5434 sayılı Kanun’un yürürlükte bulunan ek 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan 5510 sayılı Kanun gereğince 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) kapsamındaki sigortalıların 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanun hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak yapılacak borçlanmalara önceki mevzuat gereğince devam edilecektir.”
Milletvekili olunca hemen geriye doğru 15 yıl borçlanma hakkınız oluyor ve “Ben geçmişte 15 yıl serbest çalıştım, primimi ödeyeceğim” diyorsunuz hemen kabul ediyorlar. Yaşınız uygunsa 15 yıllık borçlanma ile aynı gün milletvekili emeklisi olabiliyorsunuz.

EMEKLİLİK SINIRI 49 YAŞ

Milletvekillerinin emekliliği konusunda bazı yerlerde yanılgı ve eksik bilgilendirmeler var. Milletvekillerinin emeklilik zamanının tespiti 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (Öncesinde hiç memuriyeti olmadan 01.10.2008 gününden sonra ilk defa vekil seçilenler için 5510 sayılı Kanun) ile hesaplanmaktadır. Bu sebeple memurlar, SSK’lılar veya Bağ- Kur’lular kaç yıl prim ödemek zorundaysa, kaç yaşında emekli olacaksa vekiller de aynı şart ve yaşlarda emekli olurlar.
Mesela 1966 doğumlu olup da 1985 yılında memur olmuş ve en son seçimde vekil seçilmiş birisi 49 yaşını (2015 yılı) tamamlamadan emekli olamaz. Ancak yukarıda gördünüz geriye doğru 15 yılı hiç sebep göstermeden her zaman borçlanıp sigortalılık süresi kazanma hakları var.
2011 yılında milletvekillerinin emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirildi. Eskiden 5434 sayılı Kanun’a göre en yüksek devlet memuru olan başbakanlık müsteşarının maaşına (ve kurallarına) endeksli olan vekil emekli aylıkları artık rakamını TBMM'nin yani milletvekillerinin belirlediği Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığına endekslendi.

17 BİN 500 LİRA MAAŞ

Cumhurbaşkanı’nın alacağı aylık her yıl Bütçe Kanunu ile TBMM tarafından belirleniyor. 2015 yılı için Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneği brüt 39 bin 950 liradan 43 bin 750 liraya yükseldi. Vergi kesintileri düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı’nın aylık net ödeneği yaklaşık 29 bin lira olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı, 43.750 x % 40 = 17 bin 500 liradır. Başbakan emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 75’idir. Buna göre; 17.500 x % 75 = 13 bin 125 liradır. Milletvekili emekli maaşı da Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının yüzde 45'si ise 17 bin 500 x % 45 = 7.875 liradır.
2015 yılında TBMM başkanları normal milletvekili maaşı olarak yaklaşık 15 bin lira maaş alırlar. 2011 değişikliği TBMM Başkanlarının emekli aylıkları ise epey arttırılmış ve Cumhurbaşkanı emekli maaşına endekslenmiştir. Yeni yasa ile TBMM eski ve yeni başkanlarının emekli aylığı Cumhurbaşkanı emekli aylığının (17 bin 500) yüzde 80’i (14 bin lira) olacak. Halen vekilliği devam eden eski ve yeni meclis başkanları 15 bin lira vekil aylığı, 14 bin lira emekli aylığı ile birlikte toplam 29 bin lira alacaklar.

Millet

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4245125/yeni-milletvekillerine-super-maas-ve-haklar