TCDD memur alımı yapacak! işte başvuru şartları...

Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) geçtiğimiz günlerde memur alım ilanı yayınlamıştı. DPB üzerinden yayınlanan ilana göre TCDD, kendi bünyesinde ki Teftiş Kurulu Başkanlığında daimi olarak istihdam etmek üzere memur alımı yapacak.

Memur alımı başvuruları başlamış olup, başvurular 31 Ocak 2020'de sona ermektedir. TCDD memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS 70 taban puan şartı istenmektedir. Yapılan resmi ilanın detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

SINAV TARİHİ

Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

SINAV BAŞVURULARI:

Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 31.01.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, 06050 Altındağ Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru sorulacaktır.

DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir.

Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanı sıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları dikkate alınacaktır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir. Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir.

Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0 (312) 520 00 00/4987, 4977, 4917 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

Resmi ilana ulaşmak ve daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayınız

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4245058/tcdd-memur-alimi-yapacak-iste-basvuru-sartlari