Bedelli askerlikte ikinci şans

 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre, bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödeyerek başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012...

 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre, bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödeyerek başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlara, bedelli askerlik için yeni bir hak tanınacak.

 

Bu haktan yararlanmak için; fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak ve ilk taksidi ödemiş olanlar için kalan taksidi, diğerleri için ise maddede öngörülen miktarın tamamını 1 aylık sürede defaten ödemiş olmak gerekecek.

 

Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle, fiili askerlik hizmetine, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra bir nedenle bu kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde bir ay içerisinde 30 bin TL'yi defaten ödemeleri şartıyla bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecekler.

 

Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen bir hükümle, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla, tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek ve bu kişilerin ilişikleri kesilmeyecek.

 

Bu hüküm, sözleşmeli subay ve astsubaylar için de geçerli olacak. Disiplin hukukuna ilişkin mevzuat Silahlı Kuvvetler'de görev yapan siviller açısından uygulanmayacak.

 

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, YAŞ'ın kararları ile disiplinsizlik nedeniyle verilen disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar yargı denetimi dışında olacak.

 

Ancak; YAŞ'ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına ve askeri disiplin ile ilgili kanunlarda yargıya açık olduğu belirtilmiş olan disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılacak.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yerine getirilmekte olan oda ve göz hapsi cezalarının infazına hemen son verilecek, disiplin mahkemelerinde bulunan ve kararı kesinleşmemiş dosyalar, 30 gün içinde disiplin amirine iade edilecek. Disiplin amiri, bu Kanun hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirme yapacak, devam etmekte olan disiplin soruşturmaları hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanacak.

 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce disiplin amirleri veya disiplin mahkemeleri tarafından verilmiş ve infaz edilmiş disiplin cezalarına bağlı olarak yapılmış idari işlemler ise devam edecek.

 

''YAŞ KARARIYLA BİN 543 PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ''

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, tasarının görüşmeleri sırasında soruları yanıtlarken, 1984-2009 yılları arasında YAŞ kararıyla bin 543 personelin ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

 

Yılmaz, 2001-2012 yılları arasında firar, aşırı borçlanma, ahlaki nedenler, hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu ve genel disiplinsizlik nedeniyle 2 bin 604 personelin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.

 

Suriye halkının destekçisi olduklarını belirten Yılmaz, hiçbir terör örgütünün veya teröre destek veren hiç kimsenin destekçisi olmadıklarını vurguladı. Yılmaz, YAŞ'da emekliye sevk edilenlerin tutuklu olmalarıyla hiçbir alakası olmadığını, kadrosuzluk nedeniyle, haklarında dava açılmamış olanların da emekli olabildiğini kaydetti.

 

Bir soru üzerine Yılmaz, yargının süratli şekilde karar vermesi gerektiğini söyledi.

 

Yılmaz, bazı iddialarla ilgili olarak, ''Elinde yolsuzluk belgesi olan savcıya belgesini verir. Vermezse suç ortağıdır, müfteridir'' diye konuştu.

Tasarının yasalaşmasından sonra TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

 

Sabah

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4243495/bedelli-askerlikte-ikinci-sans