KOSGEB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB):
KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,  Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat,  İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak,
c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
d. KUY04 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P33 puan türünden asgari puanı almış olmak,
e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Maliye veya İktisat bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak,
f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
g. KUY07 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme veya Matematik Mühendisliği bölümleri ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
10) Başvurusunu 05 Ocak 2015 Pazartesi tarihinde saat 09:00’dan 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.
11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
12) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.
13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru, elektronik posta ve/veya internet üzerinden yapılacaktır.
14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;
a. Referans Kodu: KUY01:

İller

Pozisyon Sayısı

Adıyaman

1

Ardahan

1

Artvin

1

Batman

1

Bayburt

1

Bitlis

1

Çankırı

1

Çorum

1

Erzincan

1

Hakkari

1

Hatay

1

Iğdır

1

Kahramanmaraş

1

Kastamonu

1

Kırıkkale

1

Kırşehir

1

Kilis

1

Kocaeli/Gebze

1

Konya

1

Mardin

1

Nevşehir

1

Rize

1

Siirt

1

Şanlıurfa

1

Şırnak

1

Tokat

1

Van

1

 
b. Referans Kodu:KUY02:

İller

Pozisyon Sayısı

Ardahan

1

Artvin

1

Balıkesir

1

Bayburt

1

Bingöl

1

Bitlis

1

Edirne

1

Erzincan

1

Giresun

1

Hakkari

1

Hatay

1

Iğdır

1

İstanbul/İkitelli

1

Kırklareli

1

Kırşehir

1

Kocaeli/Gebze

1

Konya

1

Manisa

1

Mardin

1

Şanlıurfa

1

Şırnak

1

 
c. Referans Kodu: KUY03:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

3

 
d. Referans Kodu: KUY04:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

2

 
e. Referans Kodu: KUY05:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

1

 
f. Referans Kodu: KUY06:

İl

Pozisyon Sayısı

Bursa

1

 
g. Referans Kodu: KUY07:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

2

 

Sözlü Sınava Katılma Şartları
Başvurusunu Yapan Adaylardan;
15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
16) Sözlü sınav, aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.
17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır. Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.
a. Sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edilerek el ile okunaklı şekilde doldurulacak “KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu”,
b. KPSS sınavı sonuç belgesi çıktısı,
c. Mezuniyet belgesinin aslı veya bu belgenin onaylı örneği.

- KPSS Cafe, A Grubu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4241466/kosgeb-uzman-yardimcisi-alim-ilani