Işık Üniversitesi Personel alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden tarafında yapılan duyuruda Işık Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 personel alımı yapacağını duyurdu.

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden tarafında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 21.02.2020
İlan Bitiş Tarihi : 06.03.2020


BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Doçent kadrosu için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile /İSTANBUL (Fen Edebiyat Fakültesi kadroları için)
Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi, No: 194 34398 Maslak / İSTANBUL (Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi kadrosu için)

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlan Tarihi : 21.02.2020

BAŞVURU EVRAKLARI
• Islak imzalı başvuru dilekçesi,
• YÖK formatlı özgeçmiş,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,
• 2 adet fotoğraf,
• Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik
Belgesi)
• Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),
• 2 adet Referans Mektubu,
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),
• YDS veya YÖKDİL puanını veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
• Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile /İSTANBUL (Mühendislik Fakültesi kadroları için) Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi, No: 194 34398 Maslak / İSTANBUL (Meslek Yüksekokulu kadrosu için)

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4241012/isik-universitesi-personel-alimi-yapiyor-iste-basvuru-sartlari