Yan Alan Değişikliği Niçin İptal Edilmelidir!

 

1-) Yan alan değişikliği uygulamasının çok zorunlu hallerde yani norm fazlası sınıf öğretmenlerini eritme durumunda yapılması bir nebze olumlu karşılanabilir ancak bu uygulamanın norm kadro fazlası olmayan ve halen sınıf okutan sınıf öğretmenlerine keyfi bir şekilde...

 

1-) Yan alan değişikliği uygulamasının çok zorunlu hallerde yani norm fazlası sınıf öğretmenlerini eritme durumunda yapılması bir nebze olumlu karşılanabilir ancak bu uygulamanın norm kadro fazlası olmayan ve halen sınıf okutan sınıf öğretmenlerine keyfi bir şekilde ve kısıtlama getirilmeksizin uygulanması tam manasıyla yanlıştır. Şöyle ki norm fazlası olmayan ve döneme sınıfı ile başlayan sınıf öğretmenleri alan değişikliği ile sınıflarını dönem ortasında bırakmışlar ve bu durum okulların öğrencilerin ve velilerin mağduriyetine neden olmuştur. Boşalan bu sınıf öğretmenlerinin yerine de çoğu ilde alanı sınıf öğretmenliği dahi olmayan hatta pedagojik formasyonu olup olmadığı belli olmayan ücretli öğretmenler görevlendirilmiştir .Böylece 4+4+4 ile norm fazlası olan sınıf öğretmenleri sorunu çözülemediği gibi fazlanın yanına bir de sınıf öğretmeni açığı oluşmuştur. Yan alan değişikliği uygulaması bu haliyle de hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

2-)Yan alan değişikliği;1) MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği nin 34.maddesine aykırıdır. Burada öğretmenlerin yan alanlarına geçebilecekleri ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.2) MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesinin ç)bendine (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak),aykırıdır.Örneğin:Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen ortaokula yönetici olarak atanamamaktadır aynı şekilde Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen de liseye yönetici olarak atanamamaktadır.Bu durum diğer branşlar için de geçerlidir.Ancak alan değişiklğinde bu ayrım gözetilmemiş Türk Dili ve Edebiyatı yan alanı olan sınıf öğretmenleri ortaokullara veya liselere yönetici olarak geçme imkanı elde etmiştir.

3-)Daha önce alına mahkeme kararları sonucunda Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen adayı liselere ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen adayı da ortaokula(ilköğretime) ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz.Yan alan uygulamasında bu ayrım da gözetilmemiştir. Yan alanı Türk Dili ve Edebiyatı olan bir sınıf öğretmeni ortaokula(ilköğretime) atanmıştır bu durum Talim Terbiye Kurulu kararlarına ,meb uygulamalarına ve mahkeme kararlarına aykırıdır. Aynı sıkıntılı durum Matematik ve İlköğretim Matematik alanları içinde geçerlidir.

4-)Yan alan uygulaması ile yetenek sınavı ile alım yapılan öğretmenlik bölümlerine (Beden Eğitimi,Müzik,Görsel Sanatlar)yetenek sınavlarına girmemiş ve o alan ile ilgili yeteneğe ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan sınıf öğretmenleri geçme imkanı bulmuştur. Bu durumun bu alanlarda ve diğer tüm alanlarda (İngilizce,fizik,kimya,matematik,edebiyat, vs.)eğitimin kalitesini düşüreceği aşikardır. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin ve eğitimin kalitesini arttırma amacıyla alan kpss+alan sınavı yapma düşüncesi ve vizyonu ile de bu yan alan uygulaması taban tabana zıttır.Ayrıca bu uygulamanın hakkaniyet ile bağdaşır bir tarafı da yoktur.

5)Milli Eğitim Bakanlığı Yan alanı ile Çift Anadalı karıştırmıştır.

Uludağ Üniversitesinin resmi tanımlaması na göre (http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/GenelSekreterlik/yonergeler/yonerge02.pdf)

YAN ALAN: öğrencilerin ilgi duydukları başka bir alanda "BİLGİLERİNİ" artırmak için sertifika aldıkları programdır.

ÇİFT ANADAL: Başarılı öğrencilerin ilgi duydukları başka bir alanda"ÖĞRENİM" görmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan "çift anadal lisans diploması" verilen programdır.

Ayrıca Uludağ üniversitenin Yan Alan yönergesinin bir bölümüne dikkat çekmek isterim. 8. Maddenin d bendinde ‘’ Anadal Programı’ndan mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Lisans Sertifikası verilir. Bu sertifika ile lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz

Diğer bir üniversite Balıkesir Üniversitesi sınıf öğretmenlerine 2009 yılına kadar YAN ALAN sertifikası vermiştir. Aynı üniversitenin Yan Alan yönergesinin (http://www.balikesir.edu.tr/~ogris/yonetmelikler/Yandal_Programi_Yonergesi_2011.htm) 7. Maddesinin 4. Bendinde ‘’ Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz’’ ifadesi geçmektedir. Türkiyedeki tüm yan alan veren üniversitelerin Yan Alan yönergesinde bu ifade geçmektedir. Yan alan sertifikasını veren Üniversite yan alanı lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen haklardan yararlandırmazken Milli Eğitim Bakanlığı bir gece de çıkarılan 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı Talim Terbiye Kurulu mütalaası ile bu haklardan yararlandırmıştır.Bu durum hukuken çelişkilidir.'

www.egitimajansi.com 

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4239253/yan-alan-degisikligi-nicin-iptal-edilmelidir