TUBİTAK büro memur alımı yapacak! Başvurular devam ediyor..

Büro memuru alımı ilanları yayınlanmasını bekleyenler için TUBİTAK tarafından  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden büro memuru alımı için büro memur alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayınlanan büro memur alımı ilanına başvuru yapacaklar için başvuru şartları da aktarıldı.

TUBİTAK BÜRO MEMUR ALIMI YAPACAK

TUBİTAK tarafından yayınlanan büro memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuruları İŞKUR üzerinden yapmaları gerektiği ve başvuru şartlarını sağlamaları gerektiği bildirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  tarafından yayınlanan personel alım ilanında, "Merkezimiz bünyesindeki faaliyetleri yürütebilecek TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) statüsünde personel istihdam edilecektir." denildi.

TUBİTAK BÜRO MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TUBİTAK tarafından yayınlanan büro memur alımı başvuru şartları şöyle:

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarından birini bitirmiş olmak.

TUBİTAK BÜRO MEMUR ALIM İLANINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4238243/tubitak-buro-memur-alimi-yapacak-basvurular-devam-ediyor