Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin

Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya

Doçentler İçin

Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Doktor Öğretim Üyeleri İçin

Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf

Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Genel Şartlar

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER

PROFESÖR

1

1

Mikrokanallarda akış ve ısı transferi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup yarıiletken ve

süper iletken malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik

moleküllerin pKa değerleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup

Eskiçağ’da yemek ve beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

2

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup enzim biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

DOÇENT

1

2

Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile mersin balıkları ve alabalıkların yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

2

Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup modifiye atmosfer paketleme, çift kabuklu yumuşakçaların işlenmesi konularınnda çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

DOÇENT

1

1

Ceza muhakemesi ve ceza hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

DOÇENT

1

1

Bulanık veri zarflama analizi yöntemiyle performans ölçümü konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

1

Kent içi toplu taşımada otomatik ücret toplama sisteminin muhasebeleştirilmesi konusunda akademik

çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

1

1

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DEREC ESİ

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Sporda psiko-sosyal alanlar ve yönetim bilimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olup temas mekaniği konusunda çalışma

yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

DOÇENT

1

1

Geoteknik ve heyelan konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER

DOÇENT

1

1

Isı pompası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

DOÇENT

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup Kur’an-ı

Kerim’de siyaset konusunda çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL

BİYOTEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Ziaat Bilimleri konusunda Doktora yapmış olup biyoyakıt ve eneji bitkileri üzerine

biyoteknolojik çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Koroner yavaş akımlı hastalarda oksidatif durum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK

MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

HCV genotiplendirmesi ve karbapenem direncinde genotipik çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK - BURUN - BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Septoplastinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

1

1

Ankilozan spondilitin işitme ve denge üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Göğüs hastalıkları ulusal mesleki yeterlilik

belgesine sahip olmak ve endobronşial ultrasonografi alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

(Gastroenteroloji)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

ERCP konusunda deneyimli olmak ve girişimsel işlem yapabilmek.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Alanında Avrupa mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve Romatoid Artrit tanısında el MR görüntülemenin katkısı hakkında çalışma

yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olup sortilin gen ekspresyonu ile lipoprotein alt fraksiyonu ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olup invaziv kardiyolojide deneyimi olmak ve TAVİ hastalarında subklinik nöronal hasarla ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup karışık madde tepki kuramı modelleri konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

4

Çinko-alüminyum alaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

Türbülanslı akış konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Şirketler hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olup akademik çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ USUL VE

İCRA-İFLAS HUKUKU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4238031/recep-tayyip-erdogan-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani