Tablet Bilgisayarlarla İlgili Soru Önergesi...

 

İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Soru Önergesi

 

 

Oktay Ekşi                                    18 Mart 2013

 

 

 

 ...

 

İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Soru Önergesi

 

 

Oktay Ekşi                                    18 Mart 2013

 

 

 

    TBMM Başkanlığına

 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasına emirlerini dilerim.

Saygılarımla.

 

 

Oktay Ekşi

İstanbul Milletvekili

 

 

    •    9 Ekim 2012 tarihinde sonuçlanan “Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Genişletilmiş Pilot Uygulaması İçin Tablet Bilgisayar Donanım ve Yazılım Alımı İhalesi”ni hangi firma almıştır?

    •    Bu ihaleyi alan firma, bugün itibariyle kaç adet “Tablet Bilgisayar” teslim etmiştir?

    •    Teslim alınan “Tablet Bilgisayar”ların Teknik Şartnameye uygun olup olmadığı hangi kuruluş tarafından denetlenmiştir?

    •    Şartnameye uyguluk incelemesi teslim alınan “Tablet Bilgisayar”lar üzerinden mi yoksa “”Firma tarafından sağlanan belgeler” üzerinden mi yapılmıştır?

    •    Eğer söz konusu inceleme “Firma tarafından sağlanan belgeler” üzerinden yapılmışsa, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun muhatabı kimdir?

 

 

    Oktay Ekşi

 

 

    •    Teslim alınan “Tablet Bilgisayar”ların öğrencilerin gereksinimlerine değil, “genel müşteri” kitlesine göre imal edildiği, bu nedenle şartnameye uygun olmadığı doğru mudur?

    •     Şartnameye göre, “Tablet Bilgisayar”ların “Akıllı Tahta”larla iletişim kuracak donanıma sahip olması gerekiyor muydu? Teslim alınanların böyle bir özelliği var mıdır? Yoksa yüklenici firmanın ödemesi gereken ceza nedir? 

    •    Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen başka hususlar nelerdir? Bu nedenle yüklenici firmaya uygulanan yaptırım nedir? Bu yaptırım uygulanmış mıdır?

    •    “Tablet Bilgisayar”ların kaç adedi öğrencilere dağıtılmıştır? Bunların tam kapasiteyle kullanımını engelleyen “yazılım” eksiği var mıdır? Varsa nedir?

    •    Yukarıdaki sorulara konu teşkil eden “ihale”nin 49 bin adet “Tablet Bilgisayar” alımı için yapıldığı ama asıl hedefin 11 milyon “Tablet Bilgisayar” olduğu doğru mudur? Doğru ise 49 bin Tablet Bilgisayar ihalesindeki koşullar esas alındığı takdirde bunların tamamı için kullanılması gereken kamu kaynağı kaç Türk Lirasıdır?

                                      

egitimajansi

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4235880/tablet-bilgisayarlarla-ilgili-soru-onergesi