Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Yönetim Uzmanı Danışmanı Alım İlanı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA PROJE YÖNETİM UZMANI DANIŞMANI ALIMI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM)'nde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Proje Yönetim Uzmanı Danışmanı alınacaktır.

İşin...

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA PROJE YÖNETİM UZMANI DANIŞMANI ALIMI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM)'nde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Proje Yönetim Uzmanı Danışmanı alınacaktır.

İşin Kapsamı: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen projelerin planlanması, uygulanması, koordinasyonu, testlerinin yapılması ve devreye alınması. Kullanımda oluşabilecek hata ve aksaklıkların tespit edilip İdare ile paylaşılarak giderilmesine yönelik koordinasyonun sağlanması, İdare tarafından talep edilecek iyileştirme çalışmalarının yerine getirilmesi amacıyla koordinasyonun sağlanması, Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgi rapor ve dokümantasyonun hazırlanması, Proje ile ilgili uygulamada yer alacak performans sorunlarını güncel olarak analiz ederek İdareye sunulması, Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan projelerin Stratejik Plana ve takvime uygun yürütülmesine koordine olmak ve katkı sağlamak; Bakanlık projelerinin mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük belirsizlik ve risk ile yürütülmesinin sağlanmasında sorumluluk alarak katkı sağlamak, Bakanlık Projelerinin uygun maliyet ve kaynak kullanımıyla işbirliği içinde başarı ile tamamlanmasına katkı sağlamak, Proje ekiplerinin görevlerini yerine getirmelerinde gerekli programı, görev dağılımlarını yapmak, kontrol etmek, diğer proje yönetici ve çalışanlarına gerektiğinde teknik ve yönetimsel desteğin sağlanmasında koordinasyonu sağlamak, Bilişim projeleri alanında dünyadaki örnekleri incelemek, konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve mevcut durum raporunun hazırlanmasına katkı sağlamak, Avrupa Birliği Kültür ve Eğitim programları kapsamındaki projelerin koordinasyonunun sağlamasına katkı sağlamak, Kurumun projeler için ayırdığı mevcut kaynakların (bilgi, beceri araç-gereç ve teknik donanım) etkin kullanımı doğrultusunda koordinasyon ve kontrolünü sağlamasına katkı sağlamak, Türkiye genelinde uygulanan e-sağlık projelerinde yer alma ve bununla birlikte e-sağlık alanında Avrupa Birliği standartlarına ulaşmaya yönelik atılacak adımlar ve uygulanacak projelerin yönetimine katkı sağlamak,

Adayda Aranan özellikler: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. (Yüksek lisans veya doktorasını yurtdışında yapanlar tercih sebebidir.) Sağlık sistemlerinin uluslararası uyumluluğu konusunda bilgi ve tecrübeye ve uluslararası e-sağlık mevzuatına hâkim olmak. (HIPAA sertifikası olması tercih sebebidir.) Ulusal ve uluslararası projelerin yönetimi konusunda sorumluluk almış olmak ve en az 3(üç) yıllık deneyime sahip olmak İleri düzeyde İngilizce (konuşma ve yazma) bilmek.Oyi derecede ikinci bir dil bilmesi tercih sebebidir.) İyi iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, ekip üyelerini genel hedef doğrultusunda yönlendirebilmek yeteneğine sahip olmak MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda çok iyi bilgi sahibi olmak.llan tarihi itibariyle 35(otuzbeş) yaşından gün almamış olmak. Adayların ayrıntılı özgeçmişlerini en geç 05.07.2013 tarihi mesai bitimine (Saat 18.00) kadar aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermeleri önemle rica olunur. Başvurularda ilgili başvuru kodunun belirtilmesi zorunludur.

E-posta: [email protected] Başvuru Kodu : PYUD

Yalnızca kısa listeye kalan adaylara geri bildirim yapılacaktır.

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4235616/saglik-bilgi-sistemleri-genel-mudurlugu-proje-yonetim-uzmani-danismani-alim-ilani